/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Richtlijn medische hulpmiddelen / Artikelen  

Klinische evaluatie
De klinische evaluatie is een plicht, en is toegelicht in Bijlage X. Het bewijs van nalevi...
more >>


Inleiding
De richtlijn (93/42/EEG), stelt de eisen en grenzen aan alle medische hulpmiddelen. Om aan de CE-eis...
more >>


Doel van CE markering
Op tal van producten is "CE-markering" van toepassing. Te denken valt aan elektrische appa...
more >>


Toepassingsregels
Toepassingsregels: De toepassing van de classificatieregels wordt bepaald door de bestemming van...
more >>


Risico klasses
De hulpmiddelen worden onderverdeeld in klasse I, klasse IIa, klasse IIb en klasse III. De...
more >>


Essentiele eisen
In Bijlage I staan de essentiële eisen vermeld waaraan voldaan moet worden, opgedeeld in algeme...
more >>


Productinformatie
Op het etiket van een hulpmiddel staat tenminste de volgende informatie: de naam of handels...
more >>


Toepassingsgebied en uitzonderingen
Toepassingsgebied en uitzonderingen van de richtlijn Deze richtlijn is van toepassing op me...
more >>


Vragen, klachten of ongelukken
Als er over een product vragen of klachten zijn, of als er (bijna) ongevallen hebben plaatsgevonden...
more >>


Enkele begrippen uit de Europese Richtlijnen
Fabrikant: Het bedrijf dat medische hulpmiddelen maakt maar hier valt ook onder de import...
more >>