/ Home / CE Tool  

Ontwikkelingen CE-Tool
CE-Tool

CE-markering is voor iemand die er zelden mee te maken heeft een complexe materie. Voor de specialist is dat natuurlijk niet zo en die kan zich helemaal losleven op de nitti gritty van een hele batterij normen. Voor degene die relatief onbekend is met CE hebben we een gebruiksaanwijzing geschreven voor de CE-Tool. Die kunt u hier downloaden >>> 

 

De CE-Tool wordt de komende tijd steeds verder uitgebreid. De CE-Tool wordt wordt stap voor stap interactiever.

 

Een goed voorbeeld daarvan is dat u vanaf nu voor uw product ook online een risicoanalyse maken. U toetst uw product dan op die Richtlijnen die van toepassing zijn op uw product. Voor het gebruik van deze tool vragen we een paar tientjes, dat wordt dan besteed aan de CE Tool. De risicoanalyse-tool vindt u in de map 'risicoanalyse' in uw CE dossier.

 

Ook hebben we een wizard toegevoegd waarmee u vast kunt stellen of uw product niet onder de 'uitzonderingen' valt. Deze wizard is gratis en staat in de map 'van toepassing zijnde richtlijnen'. Het is belangrijk dat u die doorloopt en vaststelt of de Richtlijnen inderdaad wel van toepassing zijn of niet. Blijkt een richtlijn toch uitgesloten te zijn dan komt deze te vervallen en komt u hem bij dat product ook niet meer tegen in de andere mappen zoals de Verklaring, de gebruiksaanwijzing, typeplaatje, risicoalyse, etc.

 

De volgende modulen worden in de nabije toekomst toegevoegd:

  • Module gebruiksaanwijzing
  • Module verklaring van overeenstemming
  • Module Typeplaatje / label

 

Schrijf u in voor de Nieuwsbrief en we houden u op de hoogte.

 

 

 

Richard Winter

richard@euronorm.net