/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Ontwikkelingen CE-Tool
CE-Tool

CE-markering is voor iemand die er zelden mee te maken heeft een complexe materie. Voor de specialist is dat natuurlijk niet zo en die kan zich helemaal losleven op de nitti gritty van een hele batterij normen. Voor degene die relatief onbekend is met CE hebben we een gebruiksaanwijzing geschreven voor de CE-Tool. Die kunt u hier downloaden >>> 

 

De CE-Tool wordt de komende tijd steeds verder uitgebreid. De CE-Tool wordt wordt stap voor stap interactiever.

 

Een goed voorbeeld daarvan is dat u ook online een risicoanalyse kunt uitvoeren. U toetst uw product dan op die Richtlijnen die van toepassing zijn op uw product, niet meer en niet minder. Het gebruik van deze tool is gratis. De risicoanalyse-tool vindt u in de map 'risicoanalyse' in uw CE dossier.

 

Ook hebben we een wizard toegevoegd waarmee u vast kunt stellen of uw product niet onder de 'uitzonderingen' valt. Deze wizard is gratis en staat in de map 'van toepassing zijnde richtlijnen'. Het is belangrijk dat u die doorloopt en vaststelt of de Richtlijnen inderdaad wel van toepassing zijn of niet. Blijkt een richtlijn toch uitgesloten te zijn dan komt deze te vervallen en komt u hem bij dat product ook niet meer tegen in de andere mappen zoals de Verklaring, de gebruiksaanwijzing, typeplaatje, risicoalyse, etc.

Sinds kort zijn de modulen 'typeplaatje/label' toegevoegd. Met deze wizard kunt u een model van een typeplaatje of label genereren. De tool geeft daarbij op wat er minimaal op vermeld moet worden. Punt is namelijk dat de eisen ten aanzien van de informatie op het product per Richtlijn verschillen.

Ook kunt u gebruik maken van de wizard 'Verklaring van overeenstemming'. Ook ten aanzien van de Verklaring stellen de Richtlijnen verschillende eisen. Het is dan vaak een zoekplaatje wat er nu precies in moet worden opgenomen. Welnu, als u deze wizard doorloopt worden automatisch de velden gegenereerd die u 'moet' invullen.

 

Schrijf u in voor de Nieuwsbrief en we houden u op de hoogte.

 

 

 

Richard Winter

richard@euronorm.net