/ Home / CE-markering  

www.Euronorm.net/cemarkering/

CE-markering

Op veel producten, machines, installaties, etc. is CE-markering van toepassing. Maar waar begint u? We hebben daarvoor de CE Tool ontwikkeld. Daarmee wordt u stap voor stap door de materie geleidt. Gebruik van de CE Tool is gratis alleen moet u zich wel even registeren. Punt is dat de aangemaakte risicoanalyses, typeplaatjes, verklaringen etc. bewaard kunnen worden zodat u er later weer bij kan, vandaar.


Bewerkbare documenten en producten gerelateerd aan CE- (en Arbo) wetgeving

 

Overige tools:

Importeurstool, eisen bij import van buiten de Europa?

Richtlijntool, welke Richtlijnen zijn van toepassing op uw product?

Wat zijn de verplichtingen als u distributeur bent?

 

Cursussen

Incompany cursussen

Cursus CE-markering en Risicoanalyse


Instructie video CE-markering
Instructie video

 

Toelichting per Richtlijn


Machinerichtlijn
EMC richtlijn
Laagspanningsrichtlijn
ATEX, explosieveiligheid
PED richtlijn
RED
RoHS Richtlijn
Drukvaten van eenvoudige vorm
Bouwproducten richtlijn
REACH
Richtlijn medische hulpmiddelen
Speelgoedrichtlijn
Gastoestellen
Richtlijn meetinstrumenten
Richtlijn Arbeidsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Automotive richtlijnen
Pleziervaartuigen
Verpakking en verpakkingsafval
Afgedankte Elektrische en elektronische apparatuur