/ Home / Zorgsystemen / VCA / Hoofdstukken / Hoofdstukken  

VGM-beleid en organisatie, managementbetrokkenheid
In eerste instantie moet er een beleidsverklaring m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu, worden op...
more >>


Selectie van personeel
De algemene eisen ten aanzien van vakkennis moeten zijn vastgesteld. Dit gaat op voor eigen personee...
more >>


Voorlichting en instructie
Het is de taak van de werkgever nieuwe werknemers, inleenkrachten en stagiaires doelmatig te informe...
more >>


VGM communicatie en overleg
VGM-overleg tussen de directie en werknemersvertegenwoordiging dient op een gestructureerde wijze pl...
more >>


Regels/voorschriften, V&G-plan project/werk, voorbereiding noodsituaties
Afhankelijk van de complexiteit van de organisatie, de aard van de werkzaamheden, etc. moet men voor...
more >>


VGM inspecties en observaties
De direct leidinggevenden dienen regelmatig de werkplek te inspecteren op VGM aspecten. Gevaarlijke ...
more >>


Bedrijfsgezondheidszorg
De aannemer moet gebruik maken van een erkende (interne of externe) dienst voor gezondheidskundig on...
more >>


Inkoop en keuring van materiaal, materieel, middelen en diensten
Met behulp van een inkoopprocedure waarin aandacht is voor de VGM aspecten kan men voorkomen dat er ...
more >>


Melding, registratie en onderzoek van ongevallen, incidenten en onveilige situaties en handelingen
(Bijna) ongevallen, incidenten, onveilige situaties, onveilige handelingen en milieuverontreiniginge...
more >>