/ Home / Zorgsystemen / VCA / Hoofdstukken / Hoofdstukken  

Melding, registratie en onderzoek van ongevallen, incidenten en onveilige situaties en handelingen
hoofdstuk 10

(Bijna) ongevallen, incidenten, onveilige situaties, onveilige handelingen en milieuverontreinigingen dient men te onderzoeken. Vervolgens moet men concrete actiepunten opstellen om herhaling te voorkomen.

Bij bepaalde ongevallen en (milieu)incidenten is men wettelijk verplicht dit te rapporteren aan overheidsinstanties en opdrachtgevers.


Controlepunten

1. Is er een procedure voor het melden en registreren van ongevallen met en zonder verzuim, brand, milieuschade en grote materiële schade.

2. Worden ongevalscijfers periodiek zichtbaar in het bedrijf gepubliceerd.

3. Is er een procedure voor het melden en registreren van bijna ongevallen, onveilige handelingen / situaties.

4. Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim, brand, milieuschade en grote materiële schade.

5. Is er een beleid om na een ongeval indien mogelijk aangepast werk aan te bieden.


zie bijgevoegd document voor een voorbeeld van een meldingsrapport.

Attached files:

meldingongeval.xls
Melding ongeval.doc