/ Home / Zorgsystemen / VCA / Hoofdstukken / Hoofdstukken  

Inkoop en keuring van materiaal, materieel, middelen en diensten
hoofdstuk 9

Met behulp van een inkoopprocedure waarin aandacht is voor de VGM aspecten kan men voorkomen dat er onveilige en milieuverontreinigende materialen, materieel en middelen worden ingekocht. In aantal gevallen moet men gebruik maken van gecertificeerd materiaal of materieel. Als de middelen eenmaal ingekocht zijn moet met name de kritieke apparatuur in goede staat blijven om ongevallen te voorkomen. Dit kan het beste door de middelen op een systematische wijze te keuren en administreren. Goedgekeurde middelen moeten zijn voorzien van bijvoorbeeld een sticker of label zodat het voor iedere gebruiker duidelijk is. Een keuring is echter een momentopname. De gebruiker moet dan ook, voordat hij de middelen gaat gebruiken visueel controleren of deze veilig te gebruiken zijn.

Voorbeelden van rapportage, inventarisaties, etc. more >>
Checklist met keuringspunten staan in: more >>
Toelichting op de diverse inspecties staat in: more >>


Controlepunten

1. Hanteert men bij aanschaf van risicovolle materialen en materieel of middelen een beoordelingsyteem m.b.t. VGM-specificaties. Deze VGM-beoordeling dient onderdeel te zijn van de inkoopprocedure bij aanschaf van risicovolle materiaal, materieel of middelen, zoals; vorkheftrucks, slijptollen, klimmaterieel, PBM, hoge druk reinigers, cirkelzagen, etc.

2. Wordt waar nodig gebruik gemaakt van gecertificeerd materieel/middelen.

3. Is er een systeem voor het periodiek keuren van materieel en middelen en wordt dit systeem geactualiseerd. Voorbeelden van apparatuur dat jaarlijks dient te worden gekeurd: Hijsgereedschap en -middelen, Draagbaar klimmaterieel zoals ladders en rolsteigers, Personen- en materiaalliften, Brandblussers, Hefwerktuigen en transportmaterieel, Elektrisch handgereedschap, Lasdiesels en lasapparatuur, Specifieke PBM

4. Indien afgeweken is van de jaarlijkse frequentie hoe is dit onderbouwd.

4. Rapportage van keuringen.

5. Is het gekeurde materieel/middelen geïdentificeerd door aanduiding op het desbetreffende materieel/middelen. Veelal een sticker of label met daarop de eerst volgende datum van keuring. Is dit laatste niet mogelijk dan kan men gebruik maken van een kleurcodering.

5. Worden waar mogelijk VCA-gecertificeerde onderaannemers ingeschakeld.

6. Worden waar mogelijk VCU-gecertificeerde uitzendbureau's ingeschakeldRichard Winter