/ Home / CE-markering  

www.Euronorm.net/cemarkering/

CE-markering

Op veel producten, machines, installaties, etc. is CE-markering van toepassing. Maar waar begint u? We hebben daarvoor de CE Tool ontwikkeld. Daarmee wordt u stap voor stap door de materie geleidt. Gebruik van de CE Tool is gratis alleen moet u zich wel even registeren. Punt is dat de aangemaakte risicoanalyses, typeplaatjes, verklaringen etc. bewaard kunnen worden zodat u er later weer bij kan, vandaar.Of bent U op zoek naar handige, bewerkbare documenten of producten? Klik dan hier

 

 

Overige tools:

 

   Importeurstool, eisen bij import van buiten de Europa?

 

Richtlijntool, welke Richtlijnen zijn van toepassing op uw product?

 

Wat zijn de verplichtingen als u distributeur bent?

 

 

Cursussen


Incompany cursussen


Cursus CE-markering en Risicoanalyse
Instructie video CE-markering

Instructie video

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting per Richtlijn


Machinerichtlijn

EMC richtlijn

Laagspanningsrichtlijn

ATEX, explosieveiligheid

PED richtlijn

RED

RoHS Richtlijn

Drukvaten van eenvoudige vorm

Bouwproducten richtlijn

REACH

Richtlijn medische hulpmiddelen

Speelgoedrichtlijn

Gastoestellen

Richtlijn meetinstrumenten

Richtlijn Arbeidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Automotive richtlijnen

Pleziervaartuigen

Verpakking en verpakkingsafval

Afgedankte Elektrische en elektronische apparatuur