/ Home / Wizard / Wizard HACCP / Stappenplan  

Beschrijven gevaren
stappenplan HACCP

Er zijn drie hoofdgroepen waarin gevaren te classificeren zijn:
1 Biologische gevaren
2 Chemische gevaren
3 Fysische gevaren.


Biologische gevaren zijn te verdelen in:
1 Infecties: deze worden veroorzaakt door grote aantallen micro-organismen die een bedreiging vormen voor de algemene gezondheid;
2 Intoxicaties: deze worden veroorzaakt door bacterieële toxines (giftige stoffen).


Chemische gevaren zijn te verdelen in:
1 Agrarische chemicaliën: Hierbij valt te denken aan pesticiden, groei stimulatoren, antibiotica, fertelizers, groei hormonen en dergelijke.
2 Natuurlijk ontstane chemicaliën: Dit zijn producten die vrijkomen bij de bewerking van planten, dieren of micro organen. Ze zijn standaard in deze producten aanwezig. Deze chemicaliën zijn meestal toegestaan.
3 Industriële chemicaliën: Dit zijn fabrieksmatig gemaakte producten zoals desinfecterende producten, schoonmaakmiddelen, olie, vetten, ammonia, PCBs (polychlorinated biphenols).
4 Voedsel chemicaliën: Dit zijn bijvoorbeeld specerijen, conserveringsmiddelen, zuren, voedsel toevoegingen, sulfides.
5 Stoffen vanuit de omgeving: Hierbij valt te denken aan lood, cadmium, kwik, arsenicum, PCBs.


Fysische gevaren zijn te verdelen in:
1 Verontreinigingen die zijn ontstaan tijdens de groei en / of het oogsten van het gewas. Hierbij valt te denken aan stenen, metaal, insecten, vuil, hout, doornen, dieren en dergelijke.
2 Verontreinigingen die zijn ontstaan tijdens het produceren van het (eind) product of halffabrikaat. Hierbij valt te denken aan bot, draad, (smeer)vet, stukjes verf, draad, stof, moeren en dergelijke.
3 Verontreinigingen die zijn ontstaan tijdens de distributie. Hierbij valt ter denken aan insecten, vuil, stenen, metaal resten en dergelijke.
4 Doelbewust geplaatst materiaal (sabotage).
5 Gevaren vanuit het machine ontwerp.

Nadat de bovenstaande gevaren zijn geïnventariseerd kan de gevarenanalyse worden uitgevoerd. Deze analyse bestaat uit drie stappen, te weten:
1 Het registreren van alle processtappen. Meestal is dit een lijst met grondstoffen en andere ingrediënten, de stappen in het productieproces en de verpakking.
2 Het bepalen van de gevaren tijdens elke processtap.
3 Het omschrijven van de reeds aanwezige controle maatregelenGa door naar stap 2 >>


Auteur: Ing. W. Verwoerd www.syntens.nlGo to www.syntens.nl