/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Productaansprakelijkheidsrichtlijn / Artikelen  

Productaansprakelijkheid binnen de EU

In het algemeen kan worden gesteld dat de producent aansprakelijk is voor de schade die een gebrekkig product heeft toegebracht aan een persoon of andere zaak dan het product zelf. Een product is gebrekkig als het niet de verwachte veiligheid biedt. Een product mag niet als gebrekkig worden beschouwd als er nadien een beter (veiliger) product op de markt is gekomen. De producent zal slechts aansprakelijk worden gesteld als het slachtoffer kan bewijzen dat er een oorzakelijk verband is tussen het gebrek en de geleden schade.

De Richtlijn heeft de Lidstaten in een aantal gevallen de vrijheid gelaten om de aansprakelijkheid toe te passen dan wel te negeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het voor de producent onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken, gegeven de wetenschappelijke kennis op het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht. Dit is dus een van de schaarse mogelijkheden die de producent heeft om zijn aansprakelijkheid of schade uitkering te beperken. In bijvoorbeeld Frankrijk heeft de producent die mogelijkheid weer niet. Er is voor lidstaten dus een redelijke vrijheid om de richtlijn naar nationale regels te vertalen.
Auteur: Ing. W. Verwoerd