/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / PBM's / PBM's  

Gehoorbescherming

Beschadiging van de gehoororganen treed in veel gevallen niet direct op. Toch kan het blootstaan aan lawaai op langere termijn ernstige gevolgen hebben. De norm EN 58: "Gehoorbeschermers; aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud" geeft onder andere aan in welke gevallen welk type gehoorbescherming moet worden gebruikt.

De keuze van gehoorbescherming hangt af van:
* Klimaatomstandigheden. In bijvoorbeeld een warme omgeving zijn oorkappen meestal irritant gebruik afhankelijk van het klimaat dan andere middelen.
* De aard van de werkzaamheden. Bij bijvoorbeeld het werken in gebukte houding kan het dragen van een oorkap hinderlijk zijn. Kies dan een ander type gehoorbescherming.
* De hoeveelheid vrije ruimte op de werkplek. Ook in krappe ruimtes waar men regelmatig tegen leidingen en dergelijke stoot zijn oorkappen niet prettig.
* De noodzaak van het dragen van gehoorbescherming.

Als het een demping tot maximaal 80 dB (A) niet mogelijk is moet de blootstellingsduur worden beperkt. (toelichting Arbobeleidsregel 6.8). In de toelichting op Arbobeleidsregel 6.8 staat eveneens dat het verstandig is de werknemer mee te laten beslissen over de keuze van gehoorbeschermers omdat dit de bereidheid vergroot deze middelen te dragen als dit nodig is.Demping van verschillende gehoorbeschermers:
* Pluggen: demping 10 - 15 dB(A)
* Gehoorkappen: demping 15 - 30 dB(A)
* Otoplastieken: demping 15 - 25 dB(A)

Het geluidsniveau moet bij voorkeur lager dan 80 dB(A) zijn.

Vuistregel: Een geluidsniveau lager dan 80 dB (A) is wanneer twee personen 1 meter van elkaar verwijderd staan en elkaar zonder stemverheffing goed kunnen verstaan. Verstaan ze elkaar niet of in ieder geval niet goed dan is het geluidsniveau boven de 80 dB(A).

Boven 80 dB(A) wordt gehoorbescherming aanbevolen.

Boven 85 dB(A) is gehoorbescherming wettelijk verplicht.


Meer over lawaai op het werk >>
Auteur: drs. Richard Winter


Attached files:

Image62.jpg