/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / PBM's / PBM's  

Hoofdbescherming
Een veiligheidshelm moet voldoen aan EN 397: "Industriële veiligheidshelmen". Tevens ...
more >>


Oog- en gelaatsbescherming
Om oogletsel zoveel mogelijk te voorkomen zijn er een aantal soorten oogbeschermende middelen. Net z...
more >>


Gehoorbescherming
Beschadiging van de gehoororganen treed in veel gevallen niet direct op. Toch kan het blootstaan aan...
more >>


Adembeschermingsmiddelen
Adembescherming is verplicht als er kans bestaat op het inademen van schadelijke stoffen of als er t...
more >>


Veiligheidsschoeisel
Voor verschillende werkomstandigheden zijn er passende veiligheidsschoenen. - Lichtgewicht veili...
more >>


Hand- en armbescherming
Door handschoenen te dragen kan letsel aan de handen voorkomen worden. Handschoenen zijn er echter i...
more >>


Volgelaatsmasker
Volgelaatmaskers bedekken het gehele gezicht en zijn voorzien van een inlegfilter of filterbus. Er b...
more >>


Valbeveiliging
Bij werkzaamheden op hoogte waar valgevaar bestaat is het niet altijd mogelijk de werkplek afdoende ...
more >>


Volgelaatsmaskers in besloten ruimte
Er zijn zeer goed bruikbare volgelaatsmaskers verkrijgbaar, die geschikt zijn voor het werken in bes...
more >>


Arbobesluit over valgevaar
Arbobesluit Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar 1. Bij het verrichten van arbeid waarbi...
more >>


Veiligheidskleding
In een aantal Europese normen is vastgelegd waaraan veiligheidskleding moet voldoen. Ook veiligheids...
more >>