/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Inspectie en onderhoud Lasapparatuur

Alle lasapparatuur dient overeenkomstig de instructies van de fabrikant veilig in bedrijf te worden gehouden. De lasser of het onderhoudspersoneel dient ieder defect aan apparatuur en ieder gevaar voor de veiligheid aan de opzichter te melden, en het gebruik van die apparatuur dient te worden stopgezet totdat de veiligheid ervan gewaarborgd is. Reparaties mogen slechts door daartoe bevoegd personeel worden uitgevoerd.Elektrisch lassen
- Natte machines. Machines die nat geworden zijn dienen vóór gebruik grondig gedroogd en getest te worden.
- Accessoires. Alle accessoires, zoals kabels, elektrodehouders, elektroden en dergelijke, dienen tenminste eenmaal per maand geïnspecteerd te worden. Onveilige en onbruikbare accessoires mogen niet gebruikt worden:
- Kabels moeten op schade en verlies aan isolatie geïnspecteerd worden en zonodig gerepareerd.
- Elektrodehouders dienen op gebarsten of gebroken isolatie gecontroleerd te worden en zonodig vervangen.Door verbrandingsmotoren aangedreven machines
- Houd u aan de instructies van de fabrikant voor installatie en onderhoud. De onderstaande richtlijnen dienen in acht te worden genomen:
- Houd de machines schoon en koel.
- De lasmachines dienen in een veilige staat van onderhoud te worden gehouden.Transformatorlasaggregaten
- Een inspectie van de voedingsbron, een isolatieweerstandstest en een aardweerstandstest worden aanbevolen.
- Voedingsbronnen met een isolatieweerstand van minder dan 1 M dienen met het oog op onderhoud verwijderd te worden en niet teruggeplaatst te worden voordat zij grondig gerepareerd zijn.Defecten aan slangen
Slangen met lekkages, brandplekken, versleten plekken of andere defecten dienen gerepareerd of vervangen te worden. Repareer lekkages niet met plakband.Controle op lekkages
Het detecteren van lekkages via een directe vlam is verboden. Slangen dienen op lekkages gecontroleerd te worden door ze onder normale druk in water te dompelen. Voor fittingen kan zeepwater gebruikt worden.soonlijke beschermingsmiddelen
De lassers dienen hun laskappen en ruitjes dagelijks visueel op barsten en onvolkomenheden te inspecteren.
Auteur: drs. Richard Winter