/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Elektrisch lassen

Elektrisch lassen

Elektrisch lassen kent een aantal gevaren zoals elektrokutiegevaar, schadelijke dampen die vrij komen bij laswerkzaamheden, de schadelijke ultraviolette en infrarode straling en natuurlijk de kans op brand.Elektrokutiegevaar
Een van de elektrisch gevaarlijke situaties die de norm NEN 3140 noemt is het lassen met twee verschillende lastransformatoren aan hetzelfde werkstuk. Beide lastransformatoren kunnen namelijk zo op het net zijn aangesloten dat tussen beide lastangen een gevaarlijke spanning ontstaat. Werken beide lassers in elkaars nabijheid dan moet de afstand tussen beide lassers worden vergroot of de aansluiting van één van de lastransformatoren op het net worden gewijzigd.

 • Gebruik uitsluitend voedingskabels die in goede staat verkeren
 • Laat reparaties uitvoeren door een deskundige
 • Verbind de werkstukklem goed met het werkstuk
 • Klem, lastang, kabel of elektrode nooit onder arm of oksel dragen
 • Gebruik veiligheidsschoenen met rubber zolen en geïsoleerde stalen neuzen
 • Gebruik droge leren lashandschoenen
 • Zorg voor een goede aarding van het chassis van de lastransformator
Brandgevaar

 • Brandbare materialen uit de buurt verwijderen
 • Indien nodig materialen afdekken, afschermen of nathouden
 • Kleding vrij houden van vet en olie
 • Gebruik een lasschort of speciale overall
Utra-violette en infrarode straling

 • De ultraviolette straling kan zorgen voor lasogen (hoornvliesontsteking) en onbedekte lichaamsdelen kunnen verbranden (zoals in de zon)
 • De infrarode straling kan zorgen voor een vertroebeling van de ooglens.
 • Gebruik een laskap en goed sluitende werkkleding.
Lasdampen
Door conserveringslagen op het werkstuk, zoals zink, kunnen er schadelijke dampen vrijkomen. Verwijder dus eerst de beschermende lagen van het lasoppervlak. En, gebruik (vooral binnen) de afzuiginstallatieLawaai
Afhankelijk van het lasproces kan het geluidsniveau boven de 80 dB(A) komen, dit is dus schadelijk geluid. Gebruik in dit geval gehoorbescherming.Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Minimum bescherming. Goedgekeurde lashelmen of laskappen, vlamwerende shirts met lange mouwen en broeken zonder omslag, veiligheidsbril met zijkapjes, lashandschoenen en veiligheidsschoenen.
 • De juiste filterlens.
 • Veiligheidshelmen en laskappen. In gebieden waar het dragen van veiligheidshelmen verplicht is moeten lassers behalve hun laskap ook een veiligheidshelm dragen. De ruitjes vervangen niet de veiligheidsbril of de stofbril.
 • Adembescherming. Indien onvoldoende ventilatie of afzuiging adembescherming gebruiken.
 • Gehoorbescherming. Gebruik bij elektrisch lassen en bij snijbranden en gutsen altijd gehoorbescherming.

Auteur: drs. Richard Winter