/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden / Werken met gevaarlijke stoffen / Overige  

Inleiding gevaarlijke stoffen

Hieronder vallen alle stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen die door hun samenstelling of omstandigheden gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers.

De werkgever moet het gebruik van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk voorkomen en beperken en als het maar even mogelijk is een minder gevaarlijke stof gebruiken. Is dat technisch niet mogelijk, zorg dan voor de juiste voorzieningen, beschermingsmiddelen, instructies en procedures.

De volgorde is als volgt:
1- Eliminatie; gebruik een minder schadelijk product
2- Afzuiging van gevaarlijke stoffen
3- Reduceren van de blootstellingduur
4- Gebruik de voorgeschreven PBM’s
5- Voorlichting en instructie

Arbobesluit hoofdstuk 4
Hierin staan voorschriften voor het werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia. In het eerste deel worden algemene eisen beschreven, zoals de registratie van alle stoffen als onderdeel van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie en het zorgen voor beschermingsmiddelen en instructie. In het tweede deel worden specifieke regels beschreven voor verschillende categorieën stoffen, zoals kankerverwekkende stoffen en vluchtige organische stoffen.PGS 15
De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken. PGS 15 eist dat een bedrijf in kaart brengt welke gevaarlijke stoffen er zijn en stelt eisen aan de opslag hiervan.ATEX 114 en ATEX 153
Voor de opslag van explosiegevaarlijke stoffen en het gebruik van apparatuur in explosiegevaarlijke atmosfeer gelden de regels van ATEX 95 en ATEX 137.Auteur: drs. Richard Winter met dank aan Ronald HoeversAttached files:

PD302-NL.jpg
PD321-NL.jpg