/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Hijswerkzaamheden

Voorafgaand aan het hijsen
- Inspecteer het hijsgereedschap voor gebruik. Let hierbij op de geldigheid van de keuringssticker en meld eventuele onvolkomenheden.
- Hijs nooit meer dan het maximale lastgewicht van de kraan of takel.
- Zorg ervoor dat de hijs niet uit elkaar kan vallen en bepaal het juiste hijsgereedschap, zoals stroppen, kettingen, haken en dergelijke
- Bescherm kabels en stroppen tegen de scherpe hoeken van de last met hout, rubber of een ander geschikt materiaal.
- Zorg dat stophout, waarop u de last laat zakken, dik genoeg is om de strop gemakkelijk te kunnen verwijderen.
- Klem een gladde last goed vast met hijsbandenCommunicatie tijdens het hijsen
- Slechts een persoon geeft de kraandrijver aanwijzingen. Zie gebaren.
- Gebruik algemeen bekende hand- en armsignalen zodat ongelukken door onbegrip worden voorkomen.Markeren of afzetten
- Zet de draaicirkel indien nodig af of stel in ieder geval personen in de omgeving op de hoogte.
- Zorg dat de plek waar de last geplaatst wordt niemand loopt of werkt.
- Om het zwaaien tegen te gaan moet tijdens het hijsen van lang materiaal geleidelijnen gebuikt wordenPersoonlijke veiligheid tijdens hijsen
- Let op uw handen en vingers tijdens het aanslaan van de last en het strak trekken van de stroppen of hijsbanden.
- Gebruik alleen gave hijsbanden, dus zonder rafels of insnijdingen.
- Dit geldt ook als men metaalstroppen gebruikt; Let op vleeshaken en knikken. Deze stroppen zijn niet betrouwbaar en kunnen verwondingen veroorzaken.
- Draag een veiligheidshelm en werkhandschoenen.
- Kom niet onder de last en loop er niet onderdoor.Aanslaan hijslast
- Controleer hijsgereedschappen voor gebruik. Ze mogen alleen worden gebruikt als ze goed onderhouden zijn, voor het doel geschikt zijn en voorzien zijn van een geldige keuringssticker.
- Let op het gewicht en het zwaartepunt van de hijslast.
- Verwijder indien mogelijk verpakkingsmateriaal zoals plastic om glijden te voorkomen.
- Let op dat de maximale werkbelasting van de hijsgereedschappen niet wordt overschreden.
- Nooit op of onder een last staan of lopen. Eventueel het hijsgebied afzetten met hekken of een lint.
- Bouten van sluitingen helemaal aandraaien en de moeren van sluitingen borgen met een splitpen.
- Laat kabels niet over de grond slepen, ze kunnen ernstig beschadigen.
- Gebruik stophout (geen stellingplanken) dat dik genoeg is om een strop gemakkelijk onder een last te verwijderen.
- Hijsgereedschap na gebruik zorgvuldig ophangen.
- Zorg er voor bij het aanslaan dat het hijsgereedschap niet kan beschadigen door buigen over scherpe kanten. Gebruik indien nodig kantbeschermers.
- Stroppen, kettingen (niet altijd toegestaan) en sluitingen moeten vrij in de hijshaak kunnen bewegen en mogen niet klemmen. Een last niet aanslaan op de punt van de hijshaak.
- Bij het aanslaan van de last de hijsgereedschappen zo beetpakken, dat uw vingers of handen niet beklemd kunnen raken.Auteur: drs. Richard Winter