/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / PED Pressure Equipment Directive / Algemeen  

Nieuwbouw drukapparatuur

De volgende stappen zijn van belang bij nieuwbouw drukapparatuur.

Risico-analyse
Tijdens ontwerpt en vervaardiging voert u een risico-analyse uit om na te gaan welke gevaren er bestaan ten gevolge van druk.

Ontwerp
Ontwerp en bouw het product in overeenstemming met de essentiële veiligheidseisen.

Documentatie
Stel een technisch constructie dossier samen (TCD).

Keuring
Ga na of bij uw product keuring nodig is van een onafhankelijke instelling. Bij een product met een laag risico (volgens de criteria in de Richtlijn drukapparatuur) mag u dit zelf doen. Bij grotere risico's is externe keuring van verplicht.

CE-markering
Stel een verklaring van overeenstemming op en breng de CE-markering aan.

De gebruiksaanwijzing
Stel een gebruiksaanwijzing op met daarin:
- hoe het product moet worden geïnstalleerd
- hoe het product in bedrijf moet worden gesteld
- hoe het product moet worden gebruikt
- hoe het product moet worden onderhouden.drs. Richard Winter