/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden / Werken met gevaarlijke stoffen / Overige  

Welke normen zijn er voor het opslaan van gassen?

Vraag
Kunt u mij vertellen welke eisen er gesteld worden aan de opslagplaats van medicinale gassen (zuurstof, stikstof etc.)? Kunnen deze ook inpandig worden opgeslagen en welke eisen worden dag gesteld aan de ruimte?Antwoord
Voor een opslag moet een vergunning worden aangevraagd. De vergunningverlenende instantie geeft aan hoe en op welke manier gassen opgeslagen moeten worden. Zij stellen eisen. Dit zal deels gebaseerd zijn op normen of normatieve documenten. Maar niet in alle gevallen houdt de overheid zich aan de bestaande normen. Een sprekend voorbeeld zijn de voorschriften van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de brandweer met eisen die moeten worden gesteld aan branddeuren. Als deze normatieve documenten worden gevolgd is het niet mogelijk een branddeur met (de verplichte) CE markering te leveren.

Vaak is in het gesprek met de overheid enige onderhandelingsruimte. Als er goede argumenten zijn om inpandig op te slaan zal dit, gebonden aan stringente voorwaarden, worden toegestaan. Maar het zal erg kostbaar zijn. Bij een explosie mag de zaak niet instorten. Je moet dus een soort explosie bestendige bunker in huis hebben. Ook zullen er goede procedures moeten zijn rond het openen en sluiten. De kracht van de explosie wordt mede bepaald door de hoeveelheid flessen die in de ruimte staan en (als ketting reactie) kunnen ontploffen. Zo zullen er veel zaken gereguleerd worden.
Haast iedereen kiest er dan ook voor om gasflessen buiten op te slaan. Dit gebeurt soms in een afzonderlijk gebouwtje. Hiervan moet het dak er bij een eventuele explosie af vliegen. Vaak staan de flessen ook buiten in een gazen hok, al dan niet met een golfplaten dak om de flessen droog te houden. De kosten van dit soort oplossingen zijn vele malen minder dan van een inpandige berging. Echter ook hier bepaalt de vergunning verlenende instantie in belangrijke mate aan welke eisen moet worden voldaan.

Waarom bepaalt de vergunning verlenende instantie dit soort zaken? Het maken van een norm voor een dak dat er bij een explosie af moet vliegen is relatief simpel. Maar er zijn veel belangrijke zaken, omgevingsfactoren. Hierbij valt te denken aan hoeveel mensen zijn er in de directe omgeving, hoe ver staat de opslag van andere gebouwen af, hoe groot is het risico dat elders ook ernstige gevaren gaan ontstaan (bijvoorbeeld het benzine station op de hoek), zijn er woningen of scholen in de buurt enzovoort. Dat is per situatie verschillend waardoor je met normen hier nooit goed op in kan spelen. Vandaar de alles bepalende rol van de vergunning verlenende instanties.

Dus samenvattend, bepaalde basis zaken kan je regelen in normen, doch veel zal afhangen van de specifieke situatie ter plaatse. En daar stelt de vergunning verlenende instantie haar eisen. En dat is bepalend of het bedrijf zich aan bepaalde normen moet gaan houden.Auteur: Ing. W. Verwoerd www.syntens.nlGo to www.syntens.nl