/ Home / Veilig werken en inspecties / NEN 3140  

www.Euronorm.net/NEN3140

NEN 3140

In NEN 3140 worden een drietal onderwerpen beschreven:

  • Inspectie elektrische installaties,
  • inspectie van elektrische arbeidsmiddelen
  • en een verhaal over bevoegdheden van personen.



Gebruik de Wizard NEN 3140 >>
Door het beantwoorden van een aantal vragen loodsen we u door NEN 3140 heen


Inleiding NEN 3140 >>
Waar gaat de norm over in kort bestek en is het op uw bedrij van toepassing


Stappenplan implementatie NEN 3140  >>
Hoe u op een praktische wijze de norm kunt implementeren en wat daarbij komt kijken


Inspectie elektrische installaties >>
Wat valt er onder de inspectie van elektrische installaties, welke zijn de inspectiepunten, hoe vaak moet u een installatie inspecteren en wie mag dit doen


Periodieke controle van elektrische apparaten >>
Welke elektrische apparaten vallen onder de controle, hoe vaak moet dit en
wie mag dit doen



Instructie, indelen en aanwijzen van personen >>
Welke medewerkers vallen onder het werkingsgebied van deze norm,
wat behelst het en waarover moet u die personen instrueren



Elektrotechnische werkzaamheden en bevoegdheden
Wat zijn elektrotechnische werkzaamheden, wie mag ze uitvoeren en hoe doet u dat op een veilige manier


Niet-elektrotechnisch werk en bevoegdheden
Welke niet-elektrotechnische werkzaamheden worden in de norm genoemd,
wie mag ze uitvoeren en welke veiligheidsmaatregelen dient men te treffen


Voorbeeld documenten in WORD en XLS
Ook voor implementatie van NEN 3140 heeft u checklists,
aanwijsbrieven, registratiesystemen, etc. nodig




Cursussen en ondersteuning
Op verschillende manieren kunnen we u helpen NEN 3140 en in te voeren in uw bedrijf




Auteur: drs. Richard Winter