/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden / Hijswerkzaamheden / Artikelen  

Aanslaan van de last
- Zorg voor rustige bewegingen tijdens het hijsen. De optredende krachten bij schokken kunnen het hi...
more >>


Hijsen op schepen
Hijsen op schepen Arbobesluit; § 3Voorschriften bij het laden en lossen van ...
more >>


Hijsmiddelen
Op het gebied van hijsmiddelen gelden een groot aantal Nederlandse normen waaraan moet worden voldaa...
more >>


Arbowet over hijs- en hefgereedschap
Arbobesluit artikel 7.20 Hijs- en hefgereedschap 1. Hijs- en hefgereedschap wordt ge...
more >>


Hijs- en hefgereedschap
Het Arbobesluit zegt het volgende over hijs- en hefwerktuigen Artikel 7.20 H...
more >>


Persoonlijke beschermingsmiddelen
Door het niet of onjuist gebruiken van PBM's (Persoonlijke Beschermings Middelen) kan schade opgelop...
more >>


Risico's hijswerkzaamheden
Het grootste risico bij hijswerkzaamheden is het vallen van de last. Met de volgende risicobepalende...
more >>


Takels
Omdat takels met de hand bediend worden behoren ze formeel niet tot de hijswerktuigen. Het verschil ...
more >>


Certificaten en keuringen
Het te gebruiken hijsmateriaal dient voorzien te zijn van een certificaat. Een soort geboortebewijs ...
more >>


Werken met hijskranen
Hijskranen zijn werktuigen die zijn ingericht en uitgerust voor het verplaatsen van vrij hangende la...
more >>