/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Veiligheidsborden / Signalering  

Verbodstekens
Verboden: te roken - open vlam, roken en vuur - voor voetgangers - met water t...
more >>


Waarschuwingstekens
Waarschuwingsborden ontvlambare stoffen - explosieve stoffen - giftige stoffen...
more >>


Gebodstekens
Gebodsborden oogbescherming - veiligheidshelm - gehoorbescherming - adembescher...
more >>


Reddingstekens
Resp. eerste hulp, EHBO - brancard - veiligheidsdouche - ogenspoelbak [img=Image76.gif] [i...
more >>


Brandbeveiliging
Respectievelijk: brandhaspel - ladder - blusapparaat - telefoon [img=Image81.gif] [img=Image82.g...
more >>


Wetteksten en signalering
Er zijn drie richtlijnen van belang voor de signalering van risico's. Dit betreft de Richtlijn Veili...
more >>