/ Home / Wizard / Wizard HACCP / Checklist  

HACCP Checklist
Stappenplan

Deze HACCP checklist kan worden gebruikt ten behoeve van het invoeren van de zeven stappen in het HACCP stappenplan. Wanneer één van de antwoorden op de hieronder aangegeven vragen Nee is, zal; er een aanpassing plaats moeten vinden. In het geval dat dit grote veranderingen tot gevolg heeft, is het aan te raden naderhand de ze HACCP checklist nogmaals te doorlopen. 

Checklist HACCP Uiteraard is het, net als bij iedere checklist, onmogelijk om alle aspecten sluitend voor ieder situatie en ieder product weer te kunnen geven. Voordat deze checklist wordt gebruikt moet er worden nagegaan of er geen aspecten toegevoegd moeten worden, waar bepaalde aspecten onder moeten vallen en dergelijke. Tezamen met het inzicht dat de gebruiker heeft in de specifieke situatie is het echter een goede basis om vanuit te gaan werken. 

Auteur: Ing. W. Verwoerd www.syntens.nlGo to www.syntens.nl Attached files:

checklist1.gif
checklist2.gif
checklist3.gif