/ Home / FAQ / Import / export  

Importen van buiten de EER (Europese Economische Ruimte)
de praktijk

Als het gaat om importen van producten van buiten de EER naar EER landen, dan is het onderscheid tussen de product (CE) richtlijnen en de richtlijn product aansprakelijkheid van groot belang.

De importeur is product aansprakelijk. Hij hoeft niet CE verantwoordelijk te zijn. Iedere fabrikant mag de CE markering op zijn producten aanbrengen, mits het product natuurlijk aan alle daarbij behorende eisen voldoet. Zodra een buiten de EER gemaakt product de Europese markt op wordt gebracht, valt dit onder de Europese regelgeving. Vanaf dat moment is de importeur product aansprakelijk! Heeft de fabrikant de CE markering niet geregeld, dan zal de importeur dit moeten doen. Is de CE markering wel geregeld (inclusief gebruiksaanwijzingen), dan is dat prima. De importeur voegt zijn verklaring van overeenstemming bij het product (of heeft dit bij de producent landen doen) en men is klaar. Er zullen echter wel goede afspraken moeten zijn over de beschikbaarheid van dossiers e.d. Een fabrikant van buiten de EER kan nooit worden gedagvaard op basis van de wetten die binnen de EER gelden. Dus de importeur wordt aangesproken op CE aspecten! Het is dus belangrijk dat de importeur, indien noodzakelijk, over de bewijsstukken kan beschikken.

Er zijn bedrijven die importeren voor eigen gebruik. Aangezien de wetgeving spreekt over het in de handel brengen of het voor de eerste maal in gebruik stellen is dit geen truc waarmee men onder de verplichtingen van de CE markering uit kan komen.


Auteur: Ing. W. Verwoerd www.syntens.nlGo to www.syntens.nl