/ Home / Veilig werken en inspecties / Elektrische gevaren / Artikelen  

Ongevallen met dodelijke afloop
door elektriciteit

Onjuist aangesloten bouwlamp
Op een karwei gebruikte een elektromonteur een 500 W halogeen bouwlamp als looplamp. Door het smelten van een thermoplast kroonsteen kwam het metalen huis van de lamp onder spanning te staan. De lamp was aangesloten via een kabelhaspel op een niet geaarde wandcontactdoos. De monteur werd door een dodelijke stroom getroffen.


Illegale aansluiting op het distributienet
Het energieleverend bedrijf had de elektriciteitslevering naar de woning afgesloten. Het slachtoffer wilde toch van zijn radio gebruik maken en sloot de radio daarom met behulp van accu startkabels direct op het distributienet - voor de kilowattuurmeter aan. Hierbij is het slachtoffer vermoedelijk in aanraking gekomen met de ongeïsoleerde klemmen van de startkabel en geëlektrocuteerd.


Defecte schemerlamp
Door een slecht verrichte reparatie aan een staande schemerlamp was door de warmte ontwikkeling in de lamp de isolatie van het snoer gesmolten Hierdoor kwam het metalen huis en de metalen stang van de lamp onder spanning te staan. Een eenjarig meisje heeft de metalen voet of stang aangeraakt en is door elektrocutie om het leven gekomen.


Werken onder spanning
Een man was op de zolder van zijn huis bezig met het aansluiten van een TL-verlichtingsinstallatie en het wijzigen van de leidingloop. Bij het verwijderen van enkele draden uit een buis onder de ondervloer is hij vermoedelijk in aanraking gekomen met een onder spanningzijde draad en gelijktijdig met een stalen gasbuis, die onder deze vloer liep. Hij is daarbij waarschijnlijk door elektrocutie om het leven gekomen.


Wasmachine aangesloten op een wandcontactdoos zonder randaarde
Een man was bezig de was te doen in een ruimte die voorheen als douche werd gebruikt De wasmachine en de centrifuge waren aangesloten met behulp van een 3-aderige leiding op een wandcontactdoos met randaarde die zich in een andere ruimte bevond. Deze wandcontactdoos werd provisorisch met behulp van een 2-aderige leiding (fase-nul) gevoed. Doordat in de wandcontactdoos de fase-ader sluiting maakte met het aardkontakt kwam de wasmachine nu via de aardleiding cq. beschermingsleiding onder spanning te staan. In de elektrische installatie van de woning was geen 30 mA aardlekschakelaar opgenomen. De man werd levenloos aangetroffen, terwijl ze op de stenen vloer zat in nauw contact met de wasmachine en met de goed geaarde waterleiding.
Opmerkelijk bij dit ongeval is dat de man reeds eerder had geklaagd over schokken als ze de waterkraan voor de wasautomaat aanraakte. Om dit te voorkomen was de kraan bedekt met een plastic zak en een kledingstuk Bovendien schakelde de zekering, aanvankelijk een smeltveiligheid, later een installatieautomaat vaak uit. Dit laatste is medegedeeld aan de woningbouw vereniging en in tweede instantie aan een monteur van het energieleverend bedrijf.


Beschadigde prikkabel
Een man wilde liggend op een aluminium ladder een lamp vervangen in een kermisattractie de zogenaamde "rups". De lamp maakte deel uit van de feestverlichting die uit prikkabels was samengesteld. Doordat de isolatie van één der prikkabels beschadigd was, één van de musketonhaken waarmee de kabel was opgehangen onder spanning. De man werd door dodelijke stroom getroffen toen hij de bewuste musketonhaak aanraakte.


Gevaarlijke situatie in een badkamer
Een jongetje zat samen met zijn zusje in een bad te spelen. Toen een, in een stopcontact boven een wastafel aangesloten, haardroger in het bad viel werden de kinderen door stroom getroffen. Er was een stroom gaan lopen van de haardroger door het badwater naar de goed geaarde waterleiding. Deze stroom heeft naar alle waarschijnlijkheid bewusteloosheid veroorzaakt voor beide kinderen. De stroomdoorgang in combinatie met verdrinking werd het jongetje fataal, het meisje overleefde het ongeval.


Ongeïsoleerde elektrische kabel
In de woonkamer van een woning stak uit een schrootjeswand een, onder spanning staande kabel met ongeïsoleerde aders. Normaal was de kabel niet bereikbaar door een ervoor geplaatst bankstel. Op de dag van het ongeval was de bank echter verwijderd. Een één jarig jongetje kon er naar toe kuipen en heeft de kabel aangeraakt met fatale gevolgen. Indien de elektrische installatie in de woning beveiligd was geweest met een aardlekschakelaar van 30mA was dit ongeval misschien niet noodlottig afgelopen.


Auteur: Leo van de Graaf