/ Home / Zorgsystemen / VCA / Artikelen  

Inleiding VGM Checklist Aannemers VCA
VCA

VCA staat voor “VGM Checklist Aannemers”. VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu. De VCA is ontwikkeld door opdrachtgevers en aannemers uit de (petro-) chemie en wordt inmiddels ver daarbuiten toegepast.

VCA is niets meer of minder dan een checklist om een veilige en gezonde werkomgeving te bevorderen en het milieu te sparen. De VCA is geen norm.

Bedrijven die zijn gecertificeerd volgens VCA voldoen in de praktijk aan belangrijke arbowet- en regelgeving. Bijvoorbeeld: het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), aan kunnen tonen dat medewerkers worden geïnstrueerd, aantoonbaar toezien op veilig werken, keuren van materieel.

VCA is geen garantie dat aan alle arbowet- en regelgeving wordt voldaan.Voordelen

Voor de organisatie met een VCA certificaat zijn de belangrijkste voordelen:

- gestructureerde zorg voor VGM zaken
- motiverend voor de werknemers
- voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen
- voldoen aan de eis van opdrachtgevers
- brede en internationale acceptatie
- onafhankelijke periodieke toetsing
- niet langer allerlei VGM-controlelijstjes van opdrachtgevers hoeven invullen

Een levend VCA-systeem verhoogt het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen.

Voor opdrachtgevers is het al of niet hebben van een VCA-certificaat een goed selectiecrite-rium bij het uitbesteden van risicovolle werkzaamheden. Heeft het bedrijf VCA dan is het vertrouwen dat dit werk veilig zal worden uitgevoerd gerechtvaardigd.VCA* of VCA**

Kort gezegd: VCA* is voor kleinere bedrijven en VCA** is voor grotere bedrijven. Kleinere bedrijven hebben gemiddeld minder dan 35 medewerkers in dienst en grotere meer. Dit aantal is inclusief inleners. Formeel is VCA** ook bedoeld voor bedrijven - groot en klein - die als hoofdaannemer optreden. De praktijk is dat hier minder kritisch naar wordt gekeken door certificerende instanties en opdrachtgevers. De grootte is veelal de doorslaggevende factor

VCA* omvat 23 verplicht in te vullen items (zogenaamde “mustvragen”). Voor VCA** zijn dat er 30 en er dient een minimale puntenscore (50% van het maximum) te worden gehaald op een aantal zelf te kiezen items.
Waarom onderscheid

De beheersstructuur van een kleinere organisatie verschilt van die van een grotere. Met het toenemen van het aantal medewerkers worden de complexiteit en diversiteit van de bedrijfs-processen vaak ook groter. Dit vraagt om een andere organisatie (beheersing) van de veiligheid.

VCA* is vooral gericht op de directe beheersing van de veiligheid op de werkplek. VCA** omvat ook de veiligheidsstructuren binnen de organisatie. Denk aan: formele overlegvormen, concreter vastleggen van taken en verantwoordelijkheden en het opstellen en evalueren van VGM-plannen.


Auteur: drs. Kees Keizer