/ Home / Veilig werken en inspecties / Elektrische gevaren / Artikelen  

Ongevallen met niet dodelijke afloop
door elektriciteit

Niet afgesloten schakelkast
Omdat de zekering wel één maal per 14 dagen eruit ging, werd een verdeelkast in een kunstmestbedrijf niet meer afgesloten. Vocht en vliegstof konden daardoor gemakkelijk neerslaan op blanke spanning voerende delen. Toen de zekering weer eens uit was gegaan, probeerde een werknemer deze te vervangen. Aangezien het achterliggende systeem niet uitgeschakeld was, ontstond er bij het indraaien van de nieuwe zekering een vonk en door de hierdoor ontstane vlamboog werd de man getroffen aan hand en gelaat.


Werken onder spanning
In een betoncentrale wilde een monteur een stukgetrokken 400Volt kabel repareren. Om te controleren of er nog spanning op stond stak hij schroevendraaier in de kabel. Er stond inderdaad nog spanning op. De man kreeg ernstige brandwonden in het gezicht.


Onzorgvuldige werkvoorbereiding
Een werknemer was bezig in een slooppand met het doorslijpen van een stalen pijp waardoor een elektrische voedingskabel van de huisinstallatie het pand binnenliep. De werknemer was in de veronderstelling dat er geen spanning op de kabel stond. Tijdens het werk werd kortsluiting gemaakt en werd de man door de ontstane kortsluitvlambogen aan gelaat, een arm en een been getroffen. Bij de sloop van gebouwen wordt door het energieleverend bedrijf over het algemeen de huisaansluiting afgekoppeld. In dit geval was dat niet gebeurd.


Verkeerd gebruik van een meetinstrument
Een monteur wilde met een universeelmeter metingen verrichten aan een railsysteem. Aangezien de meter per vergissing op stroommeting stond ingesteld, ontstond bij het plaatsen van de meetpennen op de rails kortsluiting in de meter. Door de hierdoor ontstane steekvlam liep de monteur brandwonden op aan beide handen.


Onoverzichtelijke installatie
Een elektromonteur was bezig met het slopen van een verlichtingsinstallatie die onder meer uit TL-armaturen bestond. Elk armatuur hing aan twee stalen pendels op een hoogte van ongeveer 4 m. Eén pendel was direct aan de stalen kapconstructie opgehangen en de andere pendel, waardoor de elektrische aansluiting liep, via een lasdoos van kunststof. Met de bedieningsschakelaar was de verlichting uitgeschakeld. De man stond op een aluminium ladder en pakte, nadat hij een pendel had losgemaakt de andere pendel die nog aan de lasdoos hing beet. Op dat moment werd hij door een elektrische stroom getroffen. Door spierverkramping kwam hij los van de ladder. Hij kon zich echter bevrijden en gleed van de ladder.


Onzorgvuldig werken
Twee monteurs hadden tot taak een één-fase huisaansluiting te vervangen door een drie-fasen aansluiting. Omdat de draairichting van het veld niet goed bleek, werden in de grondmof twee aders verwisseld. Bij het vullen van de mof kwamen twee aders met elkaar in kontact en doordat de aderisolatie bij het aansnijden van de kabel was beschadigd, ontstond er kortsluiting. Door de daarop volgende explosie werd de hete vulmassa in het gezicht van de monteur geslingerd.

Auteur: Leo van de Graaf