/ Home / Cursussen en advieswerk / Advieswerk / Begeleiding  

Laat ons uw juridisch kader van uw arbeidsmiddelen maken

Als nieuwe dienst kunnen we een juridisch kader inspectie arbeidsmiddelen voor u opstellen. Daaruit volgt een advies welke arbeidsmiddelen geinspecteerd moeten worden, op basis van welke normen en hoe vaak. Hiermee kunt u een goede afweging maken wat u zelf wilt inspecteren en wat u kunt uitbesteden. Tevens stelt het u in staat om inspectiebedrijven te controleren.

 

Arbobesluit 7.4a lid 3 stelt dat: Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.

 

In dit zelfde besluit lid 7 t/m 14 staan uitzonderingen die door nadere wettelijke bepalingen worden geregeld . Daarenboven zijn er voor veel arbeidsmiddelen naast wettelijke bepalingen ook normen of gangbare werkwijzen.

 

Dit houdt in dat elk arbeidsmiddel, ongeacht grootte of waarde, onder een inspectiebeleid dient te vallen.

 

Motivatie

Om te bepalen of een arbeidsmiddel deugdelijk en veilig is moet het oorspronkelijke veiligheidsniveau worden bepaald. Indien arbeidsmiddelen ouder zijn dan de CE regelgeving zal er de minimale wettelijke veiligheid aanwezig moeten zijn volgens bijlage I van richtlijn arbeidsmiddelen en mogelijk zijn recentere veiligheidsniveaus gewenst. Dit is ook van toepassing op nieuwere arbeidsmiddelen die door u aangepast zijn.  Het bepalen van een oorspronkelijke veiligheidsniveau moet worden gedaan mede door een risicoanalyse. In het bestaande dienstenpakket van Euronorm is hier al in voorzien. Indien arbeidsmiddelen aangeschaft zijn toen CE regelgeving van toepassing was dan wordt het oorspronkelijke veiligheidsniveau bekend verondersteld.

 

Dit is een groot scala aan regels al dan niet met een harde wettelijke basis waarvan veel werkgevers niet voldoende kennis hebben. In de praktijk blijkt dat veel werkgevers (moeten) vertrouwen op de kunde van inspectiebedrijven en zich aan hen overgeleverd voelen. Ook is onbekend dat veel inspecties prima zelf kunnen worden gedaan. Een veel gehoord argument is dat zelf inspecteren hetzelfde is als de slager die zijn eigen vlees keurt. Dit is wel juist maar in dit geval keurt de slager  het vlees dat hij zelf eet.

 

Zelf inspecteren of laten inspecteren hoeft zeker niet tot een lager veiligheidsniveau te leiden. In tegendeel zelfs! Zelf inspecteren houdt wel in dat men mogelijk moet investeren in kennis en apparatuur en tijd. Daar staat tegenover dat bespaard kan worden op de kosten van externe inspecties. Door intern te inspecteren daarmee haalt men meer kennis in huis over veiliger en deugdelijker omgaan met arbeidsmiddelen waardoor naar ervaring is gebleken, de gebruiksduur van arbeidsmiddelen langer wordt. Zelf inspecteren maakt de organisatie ook flexibeler. Men is immers niet meer afhankelijk van de beschikbaarheid en planning van de externe inspectiebedrijven . Daarnaast kan het ook een uitstekende methode zijn om minder drukke periode zinvol te besteden.

 

Voordelen

Euronorm is al vele jaren een vooraanstaand adviseur van het bedrijfsleven en overheid bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen  van product-, Arbo-, productie technische eisen. Euronorm is niet verbonden aan enige leverancier of brancheorganisatie. Hierdoor kunnen wij u een onafhankelijk advies geven dat niet gebonden is aan voorwaarden. Dit is de belangrijkste voorwaarde voor maatwerk.

 

Aanpak

Wanneer u geïnteresseerd bent in een juridisch kader van uw arbeidsmiddelen dan komen we bij u voor een gratis intake gesprek waarin we met u nader ingaan op:

 • De verschillende typen arbeidsmiddelen
 • Het aantal van de verschillende arbeidsmiddelen
 • De gebruiksomstandigheden van de verschillende arbeidsmiddelen
 • In hoeverre u nu al aan uw inspectie verplichtingen voldoet

 

Hierna kunnen wij u een offerte aanbieden voor het maken van een juridisch kader van uw arbeidsmiddelen.

 

Deliverables

Na het bezoek kunnen wij voor u op maat een juridisch kader van uw arbeidsmiddelen aanbieden. Met dit juridisch kader krijgt u:

 • Inzicht in hoeverre u nu al aan uw verplichtingen voldoet
 • Mogelijkheden om inspectiebeleid efficiënter in te richten
 • Inzicht of zelf inspecteren of laten inspecteren de juiste keuze is
 • De mogelijkheid om uw ingehuurde inspectiebedrijven te controleren

 

Uitvoering

 • Het advies bestaat uit de volgende elementen,
 • De typen arbeidsmiddelen, en hun wettelijke bepalingen,
 • Frequentie van inspecties voor ieder type arbeidsmiddel,
 • Advies over zelf of laten inspecteren
 • Advies over het beleid aangaande inspecties

 

Neem bij interesse vrijblijvend contact op met Richard Winter via richard@euronorm.net