/ Home / FAQ / CE markering  

Inspectie hijsgereedschap

Vraag: Hijs- en hefgereedschap moet getest worden voor het eerste gebruik. Bij ons wordt er echter gebruik gemaakt van spreiders (stalen balk die tussen de last en het hijsmiddel hangt). Deze spreider kan je echter verkleinen of verlegen door verschillende stukken toe te voegen.

Als we de spreider nu vergroten of verkleinen geldt dit dan als een nieuw samenstel? En dus, moeten wij bij elke van deze opstellingen testen uitvoeren? Het is namelijk enorm duur om de testen te laten uitvoeren (want er moet getest worden met gewichten tot 1600 ton)

 

Antwoord:

Hijsgereedschap maken valt onder de machinerichtlijn 2006/42/EC. Naast algemene eisen in hoofdstuk 1 staan in hoofdstuk 4, van bijlage 1, de essentiële eisen. Aan een deel van deze eisen kan je voldoen door overeen te stemmen met een geharmoniseerde norm, voor jullie is dit de EN 13155.

In deze norm staan verschillende manieren om een apparaat te conformeren inclusief het testen voor het eerste gebruik.
 
Dit hele verhaal is voor de fabrikant en kan hierna een CE verklaring afgeven en een gebruiksaanwijzing.
 
In de gebruiksfase is in Nederland Arbobesluit 7.20 van toepassing, minimaal eens per jaar visueel inspecteren en beproeven indien nodig. Dit is het verhaal voor de gebruiker.
 
Uit jouw verhaal kan ik niet opmaken welke rol jullie spelen, fabrikant, gebruiker of beide.
 
 
Kees Teutscher