/ Home / FAQ / CE markering  

Is CE-markering vereist?

De vraag is of voor ons product een CE verklaring nodig is of niet. Min of meer vergelijkbare producten worden soms gepromoot middels het voeldoen aan de en 795 norm van PBM’s. Kun jij aangeven of dit dus wel/niet noodzakelijk is en wat in geval van wel het te volgen stappenplan is! Belangrijk is denk ik dat er altijd gebruik gemaakt dient te worden van een tweede afzonderlijke lijn zonder tussenkomst van de driepoot!


Antwoord
Het product zoals door jou uiteengezet in ons telefoongesprek en zoals afgebeeld in jou E-mail moet wanneer het in de handel of in gebruik wordt genomen binnen de EER voorzien van CE markering op basis van de richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (89/686/EG). Het product zal dus moeten voldoen aan de in deze richtlijn gestelde eisen.

Je zult de volgende stappen moeten doorlopen:
- onderzoek of het product door een aangewezen keuringsinstantie moet worden gekeurd,

- toetsing van het technisch constructie dossier (inclusief handleiding) aan de eisen van de richtlijn,

- evt. contact met erkende keuringsinstantie,

- risico inventarisatie (verplicht)

- normbepaling,

- opstellen van EG verklaring van overeenstemming,

- algemene adviezen over de CE markering.


Mocht je vragen hebben kun je mij via onderstaande gegevens bereiken.
Patrick van Reijn