/ Home / FAQ / CE markering  

Taal handleiding hijswerktuigen

We hebben 3 grote Hijsmachines ( hijskranen tot 1600 ton ) ontwikkeld en gebouwd dat is in Nederland gebeurt. Deze machine wordt ingezet voor hijswerk over heel de wereld, maar worden altijd bedient door eigen personeel dat speciaal opgeleid is het werken met deze machine. De voertaal bij deze machine is Engels wat ook onze Company taal is. Deze machines zullen niet verkocht worden.

In welke taal moet de handleiding nu geschreven zijn, is het Engels voldoende of moet het ook in het Nederlands op gesteld worden, of zelf in de taal van het land waar hij werkzaam is?- Noodstop vijzelsysteem

We maken gebruik van een vijzelssysteem voor het vijzelen van modules (bv delen van olie platform). Dit vijzel systeem bestaat uit 8 hydraulichevijzelunits die per 2 aangestuurd woorden door een hydraulisch agregraat ( maar kunnen eventueel ook in veelvoud van 4 gebruikt worden dus 12,16,24). Al de componenten staan elektrisch met elkaar in verbinding en zijn allemaal voorzien van noodstop.

Als de noodstop nu bedient wordt moet de beweging zo snel mogelijk stoppen, maar moeten de aggregaten ook helemaal uitgeschakeld worden of is het voldoende als de aansturing van de vijzels stopt dus de beweging stopt.Antwoord
Het antwoord op de taal van de gebruiksaanwijzing, is in jullie geval, niet eenvoudig. Bijlage 1, punt 1.7.4 van de Machinerichtlijn (MR) eist dat de gebruiksaanwijzing wordt opgesteld in 1 van de talen van de gemeenschap en wanneer de machine in gebruik wordt genomen ook in de taal van het land waar deze in gebruik wordt genomen. Een gebruiksaanwijzing in de Engelse taal is dus toegestaan. Echter op het moment dat de machine door jullie in gebruik wordt genomen moet er dus een vertaling komen in het Nederlands.

De omschrijving in de MR ‘de taal van het land waar deze in gebruik wordt genomen’ is natuurlijk verwarrend, want als jullie Nederlandstalige werknemers in Duitsland (ik noem maar wat) aan het werk gaan met de machine is het natuurlijk onzin en onnodig om de gebruiksaanwijzing in het Duits op te stellen. Niet doen dus. Ook de Arbowet eist ook dat werkgevers het personeel instructies geeft. Voor een machine bestaan die instructies natuurlijk uit een gebruiksaanwijzing. Het is natuurlijk logisch dat deze instructies geleverd moeten worden in het Nederlands. Voor werkzaamheden die worden verricht op een zeeschip of mobiele off-hore eenheid dat gerechtigd is onder de Nederlandse vlag te varen geldt de Arbowet. Voor andere zeeschepen en mobiele off-shore eenheden is de Arbowet niet van toepassing. Aan boord van Zeeschepen en mobiele off-hore eenheden is de MR richtlijn niet van toepassing. Wel zijn er dan andere eisen waar je aan zult moet voldoen (IMO verdrag). Al met al niet eenvoudig dus. Ik adviseer jullie de gebruiksaanwijzing ook in het Nederlands op te stellen omdat de MR hier duidelijk in is. Met de vertaling in het Nederlands neem je ook de “onzekerheid” weg manneer de MR niet van toepassing is. Onderhoudsinstructies voor gespecialiseerd personeel in dienst van de fabrikant van de machine mogen, conform de eisen uit de MR, in een taal opgesteld zijn die dit personeel begrijpt, dit hoeft dus geen Nederlands te zijn.De eisen voor de noodstop zijn eenvoudiger. De noodstop fungeert wanneer de machine (vijzels) wordt stilgezet door de onmiddellijke onderbreking van de energietoevoer naar de aandrijvingen van de machine. En dat is in dit geval zo. Ook de aggregaten moeten zijn voorzien van een noodstop wanneer zich een gevaarlijke situatie zou kunnen voordoen.

Willem Verwoerd