/ Home / FAQ / CE markering  

Waar aanbrengen CE markering

Bij grote machines is het niet altijd duidelijk waar men de CE-sticker het beste kan aanbrengen.

Wij doen dit vaak op de besturingskast.

Indien deze echter losstaand is geplaatst van de machine, komen hier vragen over bij controles door arbo-diensten etc.

Het is mij echter niet duidelijk of er voorgeschreven is waar men op een machine de sticker fysiek moet plakken.Antwoord
Op elke machine tenminste, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar, de volgende gegevens moeten zijn aangebracht: naam en adres van fabrikant, CE markering, serie- of type aanduiding, serienummer, voor zover bestaand en het bouwjaar. Dit betreft dus de “machineplaat”. Het is dus niet toegestaan om de machineplaat op de besturingskast van de machine te plaatsen. Bovendien moeten de gegevens ‘onuitwisbaar’ zijn aangebracht. Een sticker met deze gegevens is dus op basis van de machinerichtlijn niet toegestaan.Willem Verwoerd