/ Home / FAQ / CE markering  

Risico-analyse oudere machines

Risico analyse machines

Vraag: Voor een klant van ons zijn wij gevraagd uit te zoeken of diverse transportbandinstallatie van voor 1995, ook moeten worden voorzien van veiligheidshekken. De installaties zij destijds volledig voor de toen geldende normen gebouwd. Alleen zijn die eisen tegenwoordig natuurlijk veel strenger. Het zijn installaties waar alleen technisch personeel van het bedrijf komt en zeker niet met een grote frequentie.


Antwoord

Er zal een risico-analyse moeten worden uitgevoerd op basis van de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Daaruit moet blijken of het product nog veilig genoeg is en wat er eventueel aan schort. Uit zo'n risico-analyse blijkt veelal dat je aanvullende veiligheidsmaatregelen moet treffen.

Hou ook eventuele in de loop der jaren doorgevoerde wijzigingen in de gaten. Het is namelijk zo dat als een installatie gewijzigd is je opnieuw CE moet markeren.

Indien gewenst kunnen we hierin ondersteuning bieden.Richard Winter