/ Home / FAQ / CE markering  

Zuurstoffleswagen

Vraag: Wij zijn producent van o.a.gas- en zuurstofflessenwagens. De
wagens worden gebruikt om gas- en zuurstofflessen handmatig te
verplaatsen. De flessen worden handmatig in de wagen geplaatst en
geborgd middels een ketting en klembeugel. Moet dit transportmiddel
aan de CE-richtlijnen voldoen. Zo ja: aan welke?


Antwoord
Deze wagens vallen, voor zover ik kan nagaan, onder geen enkele CE richtlijn en worden dus ook niet voorzien van een CE-markering.


W. Verwoerd