/ Home / FAQ / CE markering  

Producten in douane depot en CE-markering

Vraag Moeten wasmachines die vanuit Amerika geïmporteerd worden in de Europese Unie en daarna opnieuw geexporteerd worden naar een niet-Europees land voorzien worden van een CE-markering? Deze goederen worden dus niet gebruikt in de Europese Unie, enkel gestockeerd om daarna opnieuw verkocht te worden.Antwoord
We praten hier over doorvoer. Het is belangrijk dat de goederen in een douane entrepot komen. Dan komen ze formeel de EU niet in. Van daaruit kunnen ze probleemloos weer naar buiten de EU worden geëxporteerd. Kan je de goederen niet is een entrepot onderbrengen, dan is het zaak afspraken te maken met de douane. In een aantal gevallen kan met de douane een oplossing worden gevonden. Alleen hiertoe is men niet verplicht.


Willem Verwoerd