/ Home / FAQ / CE markering  

Valt een tank met roerder en beluchter onder CE

Vraag Mogelijk kan u me verduidelijken of onderstaande toepassing onder de machinerichtlijn valt: Teneinde aan de milieuvoorschriften inzake lozing van sanitair afvalwater te voldoen hebben we na de septische put een ondergrondse tank geplaatst voorzien van een roerder en beluchter. Beide zijn door ons aangekocht en hebben we door een installateur op een sturingspaneel laten schakelen, zodat we de tijd van beluchting en roeren kunnen regelen. Moet het geheel CE-gecertifieerd worden, een TDC opgesteld, etc...?Antwoord
Ja, dat moet het inderdaad. Jullie bouwen samen. Je maakt hierdoor een "nieuwe" machine. Daarbij is het de vraag of alle delen goed op elkaar afgesteld zijn, de risico's die zijn ontstaan door het koppelen van de delen goed zijn afgedekt en zo zijn er nog veel meer zaken te bedenken waar de leveranciers van de onderdelen niet weet hoe de samenbouwer deze heeft opgelost. Dit zijn dus zaken die jullie veilig moeten maken en vast moeten leggen in jullie TCD. Dit met de verklaringen van overeenstemming van de onderdelen van de toeleveranciers moet leiden tot een veilig product. Aangezien jullie degene zijn die het totaal kan overzien, zijn jullie degene die de CE-markering op het geheel aan moeten brengen.


Willem Verwoerd