/ Home / FAQ / CE markering  

Landbouwkipwagen en CE-markering

Vraag Als ik het goed heb begrepen geldt een CE goedkeuring voor machines die in de machinerichtlijn beschreven staan. Maar dit zou betekenen dat landbouwkipwagens geen CE markering hoeven te hebben omdat, ik citeer: "aanhangwagens die zijn bestemd voor vervoer van goederen via openbare wegen" niet onder de machinerichtlijn vallen. Of moeten bepaalde onderdelen van een kipwagen (te denken valt aan hydraulisch pomp voor heffen van de bak) wel voldoen aan een CE goedkeuring?Antwoord
Helaas, het is een machine. De primaire functie van het produkt is het kippen. Dat kippen is voor 100% een machine. De wagen moet dus aan alle eisen van de machine richtlijn en de EMC richtlijn voldoen. Dat voor het functioneren ook transport noodzakelijk is, is een afgeleide. Voor wat betreft het transport over de weg heb je niet te maken met een CE richtlijn. Maar daarvoor zijn enkele honderden automotive richtlijnen. In de rubriek "wetten en normen" vind je een overzicht op gebied van automotive. Je wagen moet, als hij de openbare weg op gaat, voldoen aan alle relevante "automotive" richtlijnen.M. Verwoerd