/ Home / FAQ / CE markering  

Met of zonder CE leveren?

Vraag Wij bouwen normaal machines die worden geleverd met een CE-verklaring. Nu is er een vraag gekomen van een klant om een machine te leveren zonder CE-verklaring. Hij vraagt dit vanwege een kostenbesparing (minder en lagere klasse veiligheidscomponenten) op zijn investering. De klant is ervan bewust dat de machine hiermee niet aan de regelgeving voldoet en is bereid hiervoor een verklaring te ondertekenen. Er zijn binnen ons bedrijf verschillende meningen over de gevolgen voor ons bedrijf als producent, bij een ongeval met deze machine. Er bestaan wel verschillende vermoedens over wat de gevolgen kunnen zijn bij een ongeval; wordt alleen onze klant aansprakelijk gesteld (hij verklaard bewust deze 'onveilige' machine aan te schaffen) of worden wij als producent ook aansprakelijk gesteld? Zijn er voorbeelden van soortgelijke gevallen of is er wetgeving, die ons meer duidelijkheid kan verschaffen omtrent onze aansprakelijkheden bij een levering zoals deze klant dat in dit geval vraagt?Antwoord
Het is simpel, je mag nooit iets leveren dat strijdig is met de wet. De verklaring die de klant wil geven wordt nooit geaccepteerd door een rechter, omdat het een criminele overeenkomst is. Gebeurt er iets, dan ben je ondanks deze verklaring van de klant, voor 100% verantwoordelijk voor de gevolgen. Jij mag alleen iets in de handel brengen (verkopen) dat in overeenstemming is met alle daarvoor geldende eisen. Dat heb je niet gedaan, dus jij zit volledig fout!

De uitweg voor de klant om uitsluitend onderdelen te kopen en deze zelf samen te bouwen is ook geblokkeerd. Als iemand een machine bouwt (al dan niet uit ingekocht halffabrikaten) voor eigen gebruik moet deze, voor de ingebruikname, in overeenstemming zijn met de voor die machine geldende wettelijke eisen. Alleen dan is het wel voor 100% de verantwoording van de klant.

Hierbij moet je ook nog oppassen te leveren. Even zwart wit. Het ontbreken van een stekker wordt niet gezien als het leveren van een halffabrikaat, ook al stel je het zo door een II-B erklaring mee te leveren. Helemaal hard is het niet te maken, maar als er geen samenstel van essentiële delen van meerdere fabrikanten is, loop je goed de kans toch nog voor het totaal aansprakelijk te zijn als er een ongeval gebeurt. Dus de delen bij jou inkopen en de snoeren bij de firma X is ook geen oplossing.

Hopelijk heb je zo wat inzicht in de problematiek en heb je het gevoel gekregen hoe riskant het is (deels) met de klant mee te gaan.M. Verwoerd