/ Home / FAQ / CE markering  

Valt een meetinstrument onder de RoHs

Vraag Als ik goed geinformeerd ben hoeft meet- en regelapparatuur niet te voldoen aan de RoHs richtlijn. Wij produceren een elektronisch meetinstrument. Valt deze onder meet- en regelapparatuur?


Antwoord
Is er op dit moment geen richtlijn waaronder het product valt, dan mag er geen CE-markering op. Een richtlijn wordt van kracht en kent een overgangstermijn. In deze termijn mag er een CE-markering op het product worden aangebracht. Dit mits het product ook daadwerkelijk aan de eisen van de richtlijn voldoet. Na de overgangstermijn vervalt deze keusze en moet het product voldoen aan de richtlijn en CE gemarkeerd worden. Dat houdt niet in dat jullie producten nu niet CE gemarkeerd kunnen zijn. Jullie product valt in ieder geval onder de (algemeen toepasbare) Laagspannings- en EMC Richtlijn en moet dus CE gemarkeerd worden.

Ook kan de RoHS van toepassing zijn, deze Richtlijn geeft grenswaarden op voor specifieke gebruikte (gevaarlijke) stoffen in een product. Je moet checken of je in jullie product stoffen gebruikt die in die Richtlijn zijn opgenomen en vervolgens kijk je of de gebruikte hoeveelheid binnen de grenswaarde valt. Zo niet, dan heb je een probleem. Zie verderop de artikelen over ROHS.Willem Verwoerd