/ Home / FAQ / CE markering  

Is een CE-markering verplicht op experimentele machine?

Vraag Wat is "vrije toepassing" en wat is "in de handel brengen"? Ik denk aan de volgende producten: - één exemplaar, éénmalig geproduceerd/geleverd waarbij het financieel niet haalbaar is CE keuringen uit te laten voeren. - experimentele producten / opstellingen, etc.Antwoord
Een CE markering moet op een machine worden aangebracht alvorens deze:
* Voor het eerst in de EU in de handel wordt gebracht;
* of voor het eerst in gebruik wordt gesteld binnen de EU.
Dus op alle machines moet een CE markering worden aangebracht. Voor machines kan je in 98% van de gevallen al het werk zelf doen en zijn geen externe keuringen nodig. Pas op: commercieële bureaus willen graag een andere indruk wekken. Voor elektrische delen kan een machine fabrikant (of zijn toeleverancier van elektrische / elektronische delen) gebruik maken van de mogelijkheden die de Guideline bij de EMC- en LVD richtlijn biedt (CE CE = CE). Hierdoor is ook op dit vakgebied slechts bij zeer hoge uitzondering een keuring noodzakelijk.

Experimentele machines mogen, in de testfase, zonder CE-markering worden geplaaatst en gebruikt. Voorwaarde is dat de nodige extra veiligheidsmaatregelen genomen worden. Die testfase is in principe een korte tijd. Dit is niet te gebruiken als motief om toch maar te producen.Willem Verwoerd