/ Home / FAQ / CE markering  

Opleiding tot NoBo

Vraag Met veel aandacht heb ik uw site gelezen omtrent CE-certificering in de pleziervaart. Ik zou echter graag willen weten of de mogelijkheid bestaat om al dan niet door middel van opleidingen een bevoegd instantie te worden om schepen CE te certificeren/keuren?


Antwoord
Helaas, een opleiding is er niet. De overheid moet je aanwijzen als Notified Body. Dat betekent dat je via zelfstudie en het eventueel aanschaffen van meet- en testapparatuur je bedrijf / mensen de kennis en mogelijkheden moet geven om uitspraken te kunnen doen die aansluiten op de eisen welke de betreffende Europese richtlijnen) stellen. Daarbij wordt je tevens geacht diepgaande kennis te hebben van eventueel te gebruiken normen, normatieve documenten e.d. Dit is in grote lijnen het verhaal.

Ik adviseer je contact op te nemen met het ministerie dat de uitvoering van de betreffende richtlijn in portefeuille heeft. Ligt de verantwoording bij een nader ministerie, dan kunnen ze je zo doorverwijzen. Het betreffende ministerie kan je, veel meer in detail, aangeven hoe het traject in elkaar steekt en aan welke eisen je moet voldoen. Uiteindelijk wordt je namens hen getetst als je Notified Body wil worden.

Succes!

Willem Verwoerd