/ Home / FAQ / CE markering  

Afgedankte apparatuur AEEA

Vraag Ik ben bezig met een onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe
richtlijnen m.b.t. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Ik heb hierover een paar vragen:
1. Geldt dit voor de gehele Eu? Hoe zit het met landen buiten de EU zoals
Turkije, China of de USA?

2. Voor een consument is de TV maker de producent. Maar
voor de TV maker is dit de componentenleverancier (bijv. de
beeldbuizenfabrikant). Voor de beeldbuizenfabrikant is dit weer een
sub-componenten leverancier (bijv. de glasfabriek die de schermen levert).
Wie is nu waarvoor verantwoordelijk en wie betaald wat?

3. Stel ik maak mijn schermen in Wales en in Brazilie. Hiermee maak ik
beeldbuizen in Brazilie en hiermee maak ik TV's in Turkije. Deze TV's
verkoop ik weer in Europa. Hoe zit het dan? Moet ik de TV's terugnemen in
Turkije, daar de buizen terugnemen en dan terugsturen naar Brazilie (evt
als verwerkt recycling materiaal?)

Als u mij niet aan de antwoorden op deze vragen kunt helpen heeft U dan
een adres voor me waar ik hiermee terecht kan?Antwoord
1. De regels gelden voor alle landen die vallen onder de EER. Die landen kunnen eigen regels hebben, maar dat hoeft niet. Ze kunnen de oude producten dus ook zo op een vuilnisbelt storten.

2. De koper van een TV betaalt voor de recycling via de verwijderingsbijdrage. Oude producten kunne rechtstreeks worden ingeleverd bij een afvalstation dat voor uw gemeente werkt. Koopt u bijvoorbeeld een nieuwe TV, dan is het mogelijk oude TV mee te geven aan de laverancier van uw nieuwe TV. Maar dan ook gelijk de oude magnetron meegeven, dat kan de leverancier simpel weigeren. De primaire verantwoordelijke voor alles rond recycling is degene die het uiteindelijke product op de markt zet. Dus bij een TV. Dat houdt niet in dat zij daadwerkelijk alles zelf recyclen. Dat kunnen andere bedrijven zijn.

3. Degene die de producten in Europa importeert en op de markt zet is degene die verantwoordelijk is voor alles. Uiteraard kan deze afspraken maken met bedrijven buiten de EU. Als er op dit moment nog mogelijkheden zijn om de zaak bijvoorbeeld in India zo te laten storten op de vuilnisbelt, dan kan u wel aannemen dat er binnen afzienbare tijd maatregelen worden genomen om dit te verhinderen.M. Verwoerd