/ Home / FAQ / CE markering  

RoHS en WEEE

Vraag Naar aanleiding van ons telefoongesprek over de RoHS en WEEE richtlijnen heb ik contact gehad met mijn Duitse collega. Het is voor mij echter nog niet duidelijk of onze producten nu wel of niet onder de RoHS richtlijn vallen. De Duitse collega baseert zich volgens mij op Nationale voorschriften.

Ik zal u een aantal producten noemen zodat u een idee heeft waar het over gaat.

- Elektronische schakeling in de stekker van een ventiel om de stroom te
begrenzen.
- Elektronica in de "knoop" van een bussysteem deelnemer.
- Elektronica in de "knoop" van een bussysteem deelnemer die zich gedraagt als een volwaardige PLC. Dit zijn intelligente bussysteem deelnemers.
- Elektronische regeling voor servopneumatische toepassingen.
- Elektronische regeling voor servo motoren.
- Elektronische regeling voor stappen motoren.
- Frequentie regeling voor draaistroom motoren.

Al deze producten worden industrieel toegepast in stationaire machines.

Volgens mijn Duitse collega en de VDMA vallen de machines waarin deze producten worden toegepast onder de uitzondering bij categorie 6: "Elektrische en elektronisch gereedschap (uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare industriële installaties"

Het zou volgens mij zo moeten zijn dat we in Nederland dezelfde interpretatie van de Richtlijn hanteren als onze Duitse buren. Ik hoop dat u mij duidelijkheid kunt verschaffen.
Antwoord
Hier komen we in een moeilijke discussie. Maar dat had je al gemerkt. In
Duitsland mikken ze alles op de grote machines. Die zijn uitgezonderd van
de RoHS. Dat is duidelijk. Maar de producten waar we het over hebben
vallen per definitie niet voor 100% in de categorie grote machines.
Vandaar dat er discussie gaat ontstaan. Een ander voorbeeld:
Alle elektrische en electonische onderdelen die niet in beschikbaar zijn
voor particuliere eindgebruikers hoeven niet CE gemarkeerd te zijn. De
fabrikanten van deze onderdelen hebben er echter voor gekozen om alles te
laten voldoen aan de CE eisen. Anders zouden ze twee productstromen op
moeten zetten en managen. Dit om te voorkomen dat niet CE gemarkeerde
onderdelen in het circuit van komen waar alleen producten met een CE
markering toegestaan zijn.

Bij de zaken waar we over gesproken hebben proef ik dezelfde problematiek.
Voor grote installaties speelt de RoHS geen rol. Maar in andere
toepassingen kunnen dezelfde onderdelen worden gebruikt als in de niet
onder de RoHS vallende installaties. En dan moeten ze er wel aan voldoen.
Daarnaast is het soms ook een probleem aan te geven wanneer we praten over
een "Werkzeugmachine". Grasmaaiers heb je bijvoorbeeld in alle maten en
grootte. De boer die het gras op zijn land maait om hooi te krijgen heeft
een andere machine dan de de professionele tuinverzorger. Maar je loopt de
kans dat als iemand veel gras heeft, deze particulier dezelfde grasmaaier
heeft als de professionle verzorger van tuinen. Producten gaan glijdend
over van de ene naar de ander catagorie. En dat is het probleem waar geen
aandacht aan wordt besteed door uw contactpersonen. Daar gaat (op termijn)
ook het probleem ontstaan. Ik kan me voorstellen dat juist fabrikanten die
te maken hebben met producten die mogelijk alleen onder de WEEE vallen of
mogelijk onder de WEEE en RoHS de veilige kant kiezen.
Dat tesamen met het probleem dat de landen onderling nog geen goede
afstemming blijken te hebben over deze richtlijnen maakt de zaken extra
complex.

Samenvattend is het op dit moment onmogelijk keihard uitspraken te doen.
Iedereen is zoekend. Overkoepelende organisaties hebben de neiging de zaak
klein te houden om zo min mogelijk weerstanden op te roepen. Het FME heeft
bijvoorbeeld tot na het van kracht worden van de machine richtlijn
volgehouden dat de machine fabrikanten in Nederland niets te maken hadden
met de machinerichtlijn. In de loop van de tijd komen er toch meer
concrete uitspraken en zal men ineens of stapje voor stapje terugkomen op
eerdere uitspraken en visies. Zo ging het in het verleden en zal het in de
toekomst ook gaan.Willem Verwoerd