/ Home / FAQ / CE markering  

Halffabrikaten met CE-markering?

Vraag Moeten of mogen de halffabrikaten een CE markering hebben?


Antwoord
De Laagspannings- en EMC richtlijn kennen op componenten en halffabrikaten de
mogelijkheid er een CE-markering op te plaatsen. Het is voor de fabrikant
van onderdelen relatief eenvoudig de zaken uit te zoeken en te regelen.
Dit verhoogt de kostprijs van de componenten ternauwernood. Door de eerder
geneomde Guideline is het voor de gebruikers eenvoudig ook hun
halffabrikaten te voorzien van een CE markering. CE gemarkeerde
halffabrikaten worden door de machinerichtlijn geaccepteerd zonder dat
daar aanvullende eisen aan worden gesteld.


M. Verwoerd