/ Home / FAQ / CE markering  

Wat zijn producten voor vrije toepassing?

Vraag Producten die voor vrije toepassing in de handel worden gebracht en vallen onder een richtlijn moeten voorzien zijn van de CE markering. Wat is "vrije toepassing" en wat is "in de handel brengen"? Ik denk aan de volgende producten: - één exemplaar, éénmalig geproduceerd / geleverd waarbij het financieel niet haalbaar is CE keuringen uit te laten voeren. - experimentele producten / opstellingen.


Antwoord
Een CE markering moet op een machine worden aangebracht alvorens deze:
* Voor het eerst in de EU in de handel wordt gebracht;
* of voor het eerst in gebruik wordt gesteld binnen de EU.

Dus op alle machines moet een CE markering worden aangebracht.
Voor machines kan je in 98% van de gevallen al het werk zelf doen en zijn
geen keuringen nodig. Pas op: commercieële bureaus en instellingen willen graag een andere
indruk wekken. Voor elektrische delen kan een machine fabrikant (of zijn
toeleverancier van elektrische / electronische delen) gebruik maken van de
mogelijkheden die de Guideline bij de EMC- en LVD richtlijn biedt (CE CE
= CE). Hierdoor is ook op dit vakgebied slechts bij zeer hoge uitzondering
een keuring noodzakelijk.

Experimentele machines mogen, in de testfase, zonder CE markering worden
geplaaatst en gebruikt. Voorwaarde is dat de nodige extra
veiligheidsmaatregelen genomen worden. Die testfase is in principe een
korte tijd. Dit is niet te gebruiken om toch maar te producten.


Willem Verwoerd