/ Home / FAQ / CE markering  

CE-markering als optie?

Vraag Wij werden geconfronteerd met een leverancier van sectionale verticale
brandpoorten, die na plaatsing geen CE-markering kon voorleggen.Deze
firma pretendeert dat de brandpoorten niet echt kunnen beschouwd worden
als vallend onder de Machinerichtlijn, gezien een aantal items niet te
vereenzelvigen zijn met de Machinerichtlijn, (valbeveiliging,
onderloopbeveiliging). Wij constateren ook dat een aantal firma's deze CE-keuring als optie aanbiedt.


Antwoord
Een CE-markering als optie aanbieden betekent dat je met fraudeurs te maken hebt. kijk hier voor uit !!!

Bepaalde richtlijnen stellen een CE markering verplicht. Valt het niet
onder een van deze richtlijnen met een verplichte CE markering, dan
pleeg je een economisch delict door er een CE markering op aan te
brengen. Een CE markering is dus nooit een keuze. Het is verplicht of
verboden!!!

De vraag is in hoeverre de installartie automatisch sluit. Veel
branddeuren hebben een mechanisme waardoor de deur bij brand automatisch
sluit. Sluiten ze automatisch, ook al is het door zwaartekracht, dan
zijn het met 100% zekerheid machines. Ze vallen dan in dezelfde
categrorie als bijvoorbeeld de autokrik. Gaat er iets mis dan kan door
de zwaartekracht de auto naar beneden vallen en ernstig letsel
veroorzaken. Gaat een branddeur automatisch dicht en er komt
bijvoorbeeld een kind tussen de deur en de post klem te zitten, dan heb
je met 100% zekerheid en een dode en een niet werkende branddeur. Daarom
moet het product voldoen aan de machine richtlijn. (basis opgeslagen
kinetische energie in het product, geen uitzondering vanwege de beperkte
krachten die optreden zoals bijvoorbeeld bij een deurdranger)

Daarnaast kunnen ze ook vallen onder de EMC Richtlijn, de Laagspanningsrichtlijn maar denk ook aan de Richtlijn Bouwproducten.

Willem Verwoerd