/ Home / FAQ / CE markering  

Machines in bruikleen en CE-markering

Vraag Een leverancier heeft machines van ons bedrijf in bruikleen om producten op te maken. Deze producten worden aan ons geleverd. Zijn wij nu verantwoordelijk voor de machine m.b.t. CE-markering, onderhoud, veiligheid, etc.? Verandert dit op het moment dat er huur voor de machines betaald wordt?


Antwoord
Naar de letter is er geen verhuur. Een rechter kan het echter wel als huur zien. Een andere visie is dat jullie op die manier personeel inlenen.
Jullie zullen op de nota's van de producent geen machine kosten in rekening brengen. Dus hoe je het wendt of keert, jullie hebben van alle oplossingen financieel voordeel van. Ook bij verhuur ontstaat er een financieel voordeel. Welliswaar betaal je dan de volle mep voor de producten, maar je ontvangt tevens inkomsten uit de verhuur. Ik ben geen jurist, maar ik denk dat alle drie de vormen die ik hierboven schets bij jullie verplichtingen legt. In alle vormen hebben jullie financiele voordelen. Dus de rechter gaat heel snel naar jullie kijken. Er is een behoorlijk risico dat hij oordeelt dat jullie op die manier bepaalde wettelijke verplichtingen hebben willen omzeilen.

Bij verhuur van een machine moet de verhuurder de machine controleren of deze nog voldoet aan alle eisen. Hij moet bijvoorbeeld controleren of alle veiligheidsvoorzieningen werken. Bij verhuur gaat het in principe om korte termijn afspraken. Door deze verplichting worden de machines zeer regelmatig gecontroleerd. Bij het beschikbaarstellen van een machine hebben jullie (ARBO wet) de verplichting veilige machines aan het personeel ter beschikking te stellen. Je zal de machines periodiek (minimaal één keer per jaar) moeten controleren. Daarnaast heeft het personeel en het management de plicht onvolkomenheden of kleine storingen aan machines te melden / te verhelpen. Dus in beide gevallen heeft de machine een zelfde veiligheidsgraad. Als de machine niet bij jullie staat heeft het personeel dezelfde plichten als dat de machine bij jullie staat. Alleen moet dan wel duidelijk zijn wie de reparatie verplichtingen op zich neemt.

Wie verantwoordelijk is voor onderhoud kan je met elkaar afspreken.
Dagelijks onderhoud zal de gebruiker uitvoeren. Het grotere, periodiek onderhoud is een kwestie van overleg. Als eigenaar van de machine ben je wel de eerste die wordt aangesproken als er onverhoopt een ongeluk is gebeurd. Ik denk dat het dan ook verstandig is zelf het grotere onderhoud uit te gaan voeren. Het is namelijk vaak moeilijk om juridisch gezien te bewijzen dat de gebruiker alle informatie / instructies e.d. voor de door hem uit te voeren (onderhouds)werkzaamheden heeft ontvangen en daar conform kan handelen. Dat ondanks het feit dat men denkt de zaak wel goed geregeld te hebben. Mijn advies is dan ook altijd deze zaken in eigen hand te houden, tenzij het uitbesteed wordt aan een gespecialiseerde organisatie.
Dat kan bijvoorbeeld een onderhoudstak van de leverancier van de machine zijn.

Heb je nog vragen, dan hoor ik het wel. Veel succes.

Willem Verwoerd