/ Home / FAQ / CE markering  

Product wijzigen en de gevolgen

Vraag Wij verkopen Elektrische slanghaspels met afstandsbediening en hebben op verzoek van een klant uit Duitsland enkele wijzigingen aangebracht die een verandering betekenen m.b.t. bepaalde veiligheidsrisico's. Deze klant verzoekt dan ook om een geactualiseerde EG-verklaring mbt de aangebrachte wijzigingen.

Heeft u enig wie wij moeten benaderen om een dergelijke gewijzigde verklaring op te stellen. De CE verklaring die wij dus normaal gebruiken, is diegene die wij er van de leverancier bijkrijgen. In dit geval is wellicht door de aangebrachte wijzigingen deze verklaring niet meer van toepassing en zal veranderd moeten worden. Wij zijn echter niet thuis in deze materie en willen dit uitbesteden.Antwoord
De werkzaamheden die jullie hebben uitgevoerd betekent dat jullie
fabrikant zijn geworden. Jullie moeten dus zorg dragen voor de EG
verklaring van overeenstemming. Het is vrij simpel dit zelf te doen. In
principe kan je de gegevens van de "oude verklaring" overnemen. Je moet
wel een risicoanalyse uitvoeren om vast te stellen of de 'nieuwe' machine aan de eisen voldoet en ook een nieuwe Verklaring van overeenstemming opstellen.

Richard Winter