/ Home / FAQ / CE markering  

Werken met een niet-CE gemarkeerde machine

Vraag
Een bedrijf heeft een speciaal machine voor ons gemaakt. Hier wordt momenteel productie op gedraaid. De fabrikant heeft ons verteld dat deze, omdat deze niet in de handel komt, niet aan richtlijnen hoeft te voldoen. Deze machine heeft dan ook geen CE markering. Als ik echter op uw site de stukken lees dan beginnen we te twijfelen of dit wel correct is. Hoe zit een en ander in elkaar?Antwoord
Er spelen een aantal zaken. Deze zijn:
- Het bedrijf heeft op basis van de ARBO wet de verplichting veilige machines aan het personeel ter beschikking te stellen. Een CE gemarkeerde machine voldoet bij aflevering aan de minimum eisen welke de overheid qua veiligheid stelt. Bij een niet CE gemarkeerde machine heeft het bedrijf geen enkele zekerheid of dit wel het geval is.

- De Europese Commissie heeft al jaren geleden uitgesproken dat een CE markering op machine's moet worden aangebracht voordat het voor het eerst in de EU in de handel wordt gebracht of in gebruik gesteld! De machine is in gebruik gesteld, dus moet een CE markering hebben! Dit los van het feit dat de machine in mijn ogen ook in de handel is gebracht!

- Op basis van de ARBO wet moet een bedrijf periodiek een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) uitvoeren. Dat betekent dat de productie machines periodiek gecontroleerd moeten worden of ze nog de veiligheid bieden die op basis van de aangebrachte CE markering mag worden verwacht. Daarnaast kan het zijn dat er door de voortgaande ontwikkeling van de techniek, er nu veel betere beveiligingen en dergelijke mogelijk zijn. Dan moet er een evenwichtig oordeel zijn waarom je deze niet hebt aangebracht. Is dat het geval, dan zal een weloverwogen besluit genomen moeten worden of deze machines qua veiligheidsniveau aangepast moeten worden. Het bedrijf is altijd verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichtingen op basis van de ARBO wet en aansprakelijk!

Conclusie: Het Bedrijf had de machine met CE-markering moeten leveren. Het bedrijf is duidelijk in overtreding.Willem Verwoerd