/ Home / FAQ / CE markering  

Bedrijfsnaam op verpakking?

Vraag Wij hebben van onze Duitse collega's vernomen dat het wettelijk verplicht is om onze bedrijfsnaam en adres te vermelden op de consumentenverpakking. Is dit juist? En waar kan ik hier meer informatie over vinden?Antwoord
De verpakkingsrichtlijn laat veel ruimte aan landen om daar individuele oplossingen voor te vinden. Zo kent Nederland het verpakkingsconvenant, Duitsland het "Grüne Punkt". Dit zijn nationale systemen om aan de Europese eisen te voldoen.

De intentie van de Verpakkingsrichtlijn is dat men of meedoet aan een collectief systeem van verpakking hergebruiken of dit zelf verzorgt. Neem je niet deel aan een bepaald systeem, dan moeten de NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens op de verpakking staan om de gebruikte verpakking te kunnen retourneren.

Daarnaast is er ook de richtlijn product aansprakelijkheid. Iedere fabrikant is aansprakelijk voor de door hem geleverde producten. De eindgebruiker moet deze zonder al te veel moeite op kunnen sporen. Of daarvoor de complete NAW gegevens nodig zijn of bijvoorbeeld het adres van jullie website moeten jullie zelf bepalen. Essentieel is de traceerbaarheid. Uiteraard kan het zijn dat men in Duitsland verder gaat. Het is daarom zaak bij de klant verder te informeren. Weet deze geen specifieke wetten of regels te noemen, dan past het bovenstaande. Noemt hij specifieke wetgeving, dan is het zaak daar in te kijken. Deze wetgeving mag echter nooit strijdig zijn (of zwaarder) dan de Europese richtlijnen.M. Verwoerd