/ Home / FAQ / CE markering  

Machines met onjuiste verklaring

Vraag Tijdens een rondgang op ons bedrijf ben ik machines tegengekomen die in 2002 aan ons bedrijf zijn geleverd. Ze voldoen volgens de leverancier aan de richtlijn 89/392/EEG. Deze richtlijn is de voorganger van 98/37/EG. Helemaal hetzelfde zijn ze ook niet heb ik begrepen. De leverancier zou in 2002 toch moeten voldoen aan de nieuwe richtlijn?Antwoord
Deze machines zijn niet in overeenstemming met de wet. Ze mogen niet worden gebruikt. Sedert februari 1998 is de oude richtlijn vervallen.

Maar, vermoedelijk is er weinig aan de hand. De nieuwe richtlijn is niet zo ingrijpend veranderd. Men heeft wel een X tal wijzigingen in de nieuwe richtlijn verwerkt. Jullie hebben echter geen zekerheid dat de machines aan de nieuwe (strengere) richtlijn voldoen. Daarom mag je formeel deze machines niet gebruiken totdat jullie de juiste verklaring van overeenstemming van de fabrikant heb gekregen. Mocht er iemand van de Arbeidsinspectie binnen wandelen, dan heb je problemen. Formeel is ook de directie / bedrijfsleiding aan te spreken. Zij hadden de machine nooit in gebruik mogen laten nemen. Mocht er een ongeval gebeuren met zo'n machine, dan heb je wel grote problemen.

Nu wordt de soep niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Neem zo snel mogelijk contact op met de leverancier. Laat deze een correcte verklaring opsturen. Juridisch gezien heeft hij namelijk valsheid in geschrifte gepleegd door een ongeldige verklaring van overeenstemming met de machine mee te leveren. Jullie moeten we zelf inschatten (in overleg met de toeleverancier) of de machine al dan niet moet woden aangepast als gevolg van het feit dat de machine niet is gemaakt conform de nieuwe richtlijn. Moeten er aanpassingen plaats vinden, dan moeten deze op korte termijn worden uitgevoerd.Willem Verwoerd