/ Home / FAQ / CE markering  

Eisen aan speelgoed

Vraag Ik werk op een medisch kleuterdagverblijf. We willen ons laten certificeren. Daarvoor zijn we nu al aan het uitzoeken aan welke eisen we allemaal moeten voldoen en waar we al (voor een deel) aan voldoen. Ik zit in de werkgroep omgeving en materiaal en ben op zoek naar normen waar speelgoed aan moet voldoen om de stempel \"veilig\"te krijgen. Op jullie site lees ik over de ce norm en er staan een reeks normen voor een ce-markering. Ik mis bij deze informatie waar het wanneer het speelgoed precies voldoet aan alle eisen. Verder ben ik op zoek naar informatie over eisen m.b.t de schoonmaak van speelgoed, zijn daar bijv ook eisen voor (hoe vaak en op welke manier)Ik hoop dat u me verder kunt helpen. Bij voorbaat dank ik u vriendelijk voor de moeite.


Antwoord
Formeel moet speelgoed voldoen aan de speelgoed richtlijn. Om aan te tonen dat het daaraan voldoet mag gebruik worden gemaakt van normen, het hoeft niet. Je kan je echter afvragen of het verstandig is geen gebruik te maken van normen. Daarvoor zijn veel zaken uitgezocht die je waarschijnlijk toch niet anders doet als je met de richtlijn in de hand buiten normen om een oplossing zoekt. Als een fabrikant gebruik maakt van normen mag hij zelf bepalen of een product daaraan voldoet. Hij heeft echter geen zekerheid dat een product aan de eisen van de richtlijn qua veiligheid voldoet, ook al gebruikt hij normen. Normen dekken niet alles en er zijn ook slechte normen. Met andere woorden het komt voor dat als een product voldoet aan een norm het niet voldoet aan de richtlijn. Het kan zijn dat op deelaspecten gekoppeld moet worden naar andere zaken. Het eerste aspect is meer uitzondering dan regel, maar er zijn voorbeelden van. Van het tweede aspect zijn meer voorbeelden. Denk maar eens aan vinger verf. Je kan het zien als speelgoed, maar het is ook verf(een chemisch product) waar ook weer specifieke eisen aan worden gesteld.
Uiteindelijk is het daarom de fabrikant, die mede gelet op het (te verwachten) gebruik, eisen uit andere richtlijnen en zijn inschatting van de risico's bepaalt en verklaart dat het product aan de eisen van de richtlijn voldoet. Daar moeten jullie in principe op vertrouwen. Al het speelgoed wat jullie hebben moet een CE amrkering hebben, wat er achter zit is voor jullie niet van belang. Alleen, wees niet ziende blind. Als jullie iets zien en van mening zijn dat een product met een CE markering ......, neem dan contact op met de leverancier of fabrikant.

Eisen met betrekking tot het schoonmaken van speelgoed zijn er niet. Dat zijn zaken die je zelf bepaald. Een belangrijk aspect is ook hoe vaak speelgoed wordt gebruikt, waar het wordt gebruikt (zandbak en / of binnen) enzovoort. Dat is van situatie tot situatie en van kind tot kind verschillend. Bij jullie middelt het mogelijk wat uit. Maar daar zal je zelf afspraken over moeten maken en je daar aan houden. Let wel op bij een keuze van het schoonmaakmiddel. Sommige producten zijn meer aggressief dan andere producten. Pas je schoonmaak methode daar op aan, of gebruik dit soort artikelen niet.

Hopelijk ben je zo wat verder op weg.


Richard Winter